Uppfödernamnsregistrering

Av | 19 oktober, 2021

Hej Alla,
Då registrering av nya uppfödarnamn fallit så väl ut under denna tid när vi haft restriktioner och inga utställningar att tillgå vill vi i Riks föreslå:
• Fortsatt möjlighet att kunna få sina bedömningar inför ansökan om uppfödarnamn, för uppfödargrupper och enskilda djur enligt det tillfälliga regelverket och göra detta permanent.
Se nedan uppfödarnamnregistreringsdelen av regelverket.(kursiv text)

Vanligast under dispensen har varit att den som ansökt om namn har rest till någon domare eller avtalat någon plats där domare befunnit sig. Blivande uppfödare och domaren har haft möjlighet att efter bedömning diskutera djuren som visats och tankar kring avel på ett helt annat sätt än vad som kan göras på en utställning.
Vi skulle gärna vilja få in åsikter från lokalavdelningarna om detta och förslag om något bör diskuteras eller ändras.
Skicka svar till maria@wiras.se Senast 2021-10-26

2. Uppfödarnamnsregistrering Dispens 2020-09-13 tom 21-10-31 med anledning av covid-19 (dispenstext i rött)
1. En eller flera medlemmar gemensamt kan ansöka om uppfödarnamn. Minimiålder 15 år på minst en av de sökande.
2. Krav på medlemskap under minst ett kalenderår för samtliga sökande.
3. Minst två olika uppfödargrupper (fyra olika marsvin) ska ställas ut i den officiella sektionen uppfödargrupp för två olika domare. Vid flera delägare av uppfödningen ska samtliga uppges som uppfödare. Inga dubbelsigneringar är tillåtna d v s endast sektionens tjänstgörande domare får skriva under bedömningskortet.
4. Minst fyra olika egenuppfödda djur ska ställas ut inom de officiella sektionerna, junior, ungdjur/vuxen eller guidestandard utan att de diskvalificeras. Minst två olika domare ska ha bedömt djuren, under dispenstiden krav på endast en domare. Minst två av de fyra marsvinen måste vara över fem månader vid bedömningstillfället. Vid flera delägare av uppfödarnamnet ska samtliga uppges som uppfödare. Under dispenstiden kan bedömningen som krävs göras hos godkänd domare efter överenskommelse alternativt i samband med att lokalavdelning anordnar ett gemensamt tillfälle som inte är i samband med utställning. Allround domare alternativt specialdomare kan bedöma grupp och djur förutsatt att specialdomaren är godkänd domare på visade raser. Domare och lokalavdelning som anordnar kan ta betalt för omkostnader som uppstår i samband med bedömningstillfället. Dessa kostnader betalas av den som ansöker om uppfödarnamn. Uppdaterad 2021-07-02 17
5. Bokning av domare för detta särskilda enskilda tillfälle göres via registratorn för uppfödarnamn, Maria Wigenborg. Registratorn säkerställer att domaren bokas och erhåller bedömningssedlar för ändamålet.
6. Samtliga delägare ska ha godkänt resultat på SMF:s kunskapstest. Delägare som är yngre än 10 år undantages från denna regel fram till dess de fyller 10 år. (måste komplettera kunskapstesten för att få kvarstå som delägare) Under dispenstiden kommer provet att skickas ut direkt när ansökan inkommer och avgiften är betald.
7. Ingen av delägarna får vara utesluten ur SMF, inneha någon form av varning (utställningsförbud, registreringsförbud mm) inom SMF, inneha någon form av varning/djurförbud etcetera genom beslut av tillsynsmyndighet.
8. Uppfödarregistreringsavgiften ska betalas innan ansökan sker. Ansökan om uppfödarregistrering ska ske till Uppfödarregistratorn på särskild blankett. Aktuella bedömningssedlar ska bifogas. Om kraven nummer 1, 2, 3, 4, 6 och 7 är uppfyllda skickas kunskapstesten till delägarna. Om kunskapstesten underkänns finns möjlighet att pröva igen. Vid godkänt kunskapstest skickas namnförslaget till Marsvins Magasinet för publicering. Samtliga beslut eller begäran ska publiceras i Marsvinsmagazinet (MM). Om ingen protest bifalles, är uppfödarnamnet godkänt en månad efter publicering i MM. Protesterna ska skickas till uppfödarregistratorn. SMF Riksstyrelse beslutar om protesterna. Vid begäran om att tillföra en ny delägare till godkänd uppfödarregistrering krävs att kraven nummer 1, 2, 6 och 7 är uppfyllda för att kunskapstesten ska kunna skickas ut. Ansökan ska ske skriftligt till uppfödarregistratorn på särskild blankett. Godkänd ny delägare tillkännages i Marsvins Magasinet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *