lakeland

Kontakt

Tveka inte att ta kontakt med oss!

Föreningen

Är du ny medlem eller funderar på att bli medlem och har frågor som rör föreningen? Kanske har du frågor kring utställningar eller annan verksamhet?
Ta kontakt med din lokala kontaktperson, se respektive lokalavdelning.

Har du tankar, ideér eller synpunkter som rör SMF och vår verksamhet?
Se styrelsen, samt lokalavdelningarnas styrelser.

Medlemsskap

Frågor som rör medlemsskap, utebliven tidning, adressändring m.m. Medlemsregistrator är:
Maria Hagnestedt • medlem@svenskamarsvinsforeningen.se

MarsvinsMagazinet

Alla medlemmar välkomnas att skicka material, idéer och tips till vår medlemstidning. Redaktör är:
Mari Ekengren • marsvinsmagazinet@svenskamarsvinsforeningen.se

Registrering av marsvin

Anja Hamrin • registrator@svenskamarsvinsforeningen.se
Ida Högberg • registrator.ida@svenskamarsvinsforeningen.se
Minna Thomé • registrator.minna@svenskamarsvinsforeningen.se

Adress till registratorerna hittar du i MarsvinsMagazinet samt på medlemssidorna.

Registrering av uppfödarnamn

Amanda Eskelind • uppfodarregistrator@svenskamarsvinsforeningen.se

Adress till registratorn hittar du i MarsvinsMagazinet samt på medlemssidorna.

Hemsidan

Ta gärna kontakt om du har idéer, tankar eller frågor som rör hemsidan. Det är också mycket uppskattat ifall du rapporterar om det är något som inte fungerar. Även frågor kring inloggning, webbanmälan m.m. Webmaster är:
Joel Jonsson • webmaster@svenskamarsvinsforeningen.se