Placeringar / Poängsystem

Varje år räknar vi samman de officiella resultaten från rasutställningarna för att få fram årets bästa i olika kategorier. Marsvinen får vissa bestämda poäng för olika placeringar och utmärkelser. Endast de fem bästa resultaten för varje marsvin räknas.

När 2016 års alla utställningar är slut kommer det marsvinet som samlat mest poäng i varje ras att få titeln BIR-16. Det marsvin som får allra högst poäng blir Årets Marsvin 2016.

Årets uppfödare är en sammanräkning av poängen för samtliga marsvin från en viss uppfödning, oavsett vem som ställt ut dem. Även här räknas de fem bästa resultaten för varje marsvin.

Poängsystem årets marsvin fr.o.m. 2015


På SM eller när NM arrangeras i Sverige erhålles 60% mer poäng.

Rasklass, Petclass och Petclass ungdom

 
anmälda djur
placering 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-105 106-120 121+
BIS 1 40 p 45 p 50 p 55 p 60 p 70 p 80 p 90 p 100 p
BIS 2 35 p 40 p 45 p 50 p 55 p 60 p 70 p 80 p 90 p
BIS 3   35 p 40 p 45 p 50 p 55 p 60 p 70 p 80 p
BIS 4     35 p 40 p 45 p 50 p 55 p 60 p 70 p
BIS 5       35 p 40 p 45 p 50 p 55 p 60 p
BIS 6         35 p 40 p 45 p 50 p 55 p
BIS 7           35 p 40 p 45 p 50 p
BIS 8             35 p 40 p 45 p
BIS 9               35 p 40 p
BIS 10                 35 p

Rasklass
BIR med Cert 50 p
BIR utan Cert 15 p
BIR-R med Cert 40 p
BIR-R utan Cert 10 p
Enbart Cert/Ck 20 p

Petclass och Petclass ungdom
Klassvinnare med Silverkort 50 p
Klassvinnare utan Silverkort 15 p
Tvåa i klassen med Silverkort 40 p
Tvåa i klassen utan Silverkort 10 p
Enbart Silverkort 20 p

Guide, Ostandardiserade, Klippta långhår och Uppfödargrupp

Bästa i sektionen 35 p (1-4 anmälda djur)
2 Bäst i sektionen 25 p (5-9 anmälda djur)
3 Bäst i sektionen 20 p (10-14 anmälda djur)
4 Bäst i sektionen 15 p (15-19 anmälda djur)
5 Bäst i sektionen 10 p (20-24 anmälda djur)
6 Bäst i sektionen 5 p (25-29 anmälda djur)
7 Bäst i sektionen 4 p (30-34 anmälda djur)
8 Bäst i sektionen 3 p (35-39 anmälda djur)
9 Bäst i sektionen 2 p (40-44 anmälda djur)
10 Bäst i sektionen 1 p (45 eller fler anmälda djur)
Poängsystem årets marsvin 2014

Rasklass

BIS 1 100 p BIS junior 1 80 p
BIS 2 90 p BIS junior 2 70 p
BIS 3 80 p BIS junior 3 60 p
BIS 4 70 p BIS junior 4 50 p
BIS 5 60 p BIS junior 5 40 p
BIS 6 55 p BIS junior 6 35 p
BIS 7 50 p BIS junior 7 30 p
BIS 8 45 p BIS junior 8 25 p
BIS 9 40 p BIS junior 9 20 p
BIS 10 35 p BIS junior 10 15 p

BIR med Cert 50 p
BIR utan Cert 15 p
BIR-R med Cert 40 p
BIR-R utan Cert 10 p
Enbart Cert/Ck 20 p

Guide, Ostandardiserade, Klippta långhår och Uppfödargrupp

Bästa i sektionen 35 p
2 Bäst i sektionen 25 p
3 Bäst i sektionen 20 p
4 Bäst i sektionen 15 p
5 Bäst i sektionen 10 p
6 Bäst i sektionen 5 p
7 Bäst i sektionen 4 p
8 Bäst i sektionen 3 p
9 Bäst i sektionen 2 p
10 Bäst i sektionen 1 p

Petclass och petclass ungdom

BIS 1 100 p
BIS 2 90 p
BIS 3 80 p
BIS 4 70 p
BIS 5 60 p
BIS 6 55 p
BIS 7 50 p
BIS 8 45 p
BIS 9 40 p
BIS 10 35 p

Klassvinnare med Silverkort 30 p
Klassvinnare utan Silverkort 15 p
Tvåa i klassen med Silverkort 20 p
Tvåa i klassen utan Silverkort 10 p
Enbart Silverkort 20 p
Poängsystem årets marsvin 2011-2013

Rasklass

BIS 1 100 p BIS junior 1 80 p
BIS 2 90 p BIS junior 2 70 p
BIS 3 80 p BIS junior 3 60 p
BIS 4 70 p BIS junior 4 50 p
BIS 5 60 p BIS junior 5 40 p
BIS 6 55 p BIS junior 6 35 p
BIS 7 50 p BIS junior 7 30 p
BIS 8 45 p BIS junior 8 25 p
BIS 9 40 p BIS junior 9 20 p
BIS 10 35 p BIS junior 10 15 p

BIR med Cert 50 p
BIR utan Cert 15 p
BIR-R med Cert 40 p
BIR-R utan Cert 10 p
Enbart Cert/Ck 20 p

Bästa Guidestandard 1 5 p Bästa Klippta Långhår 1 5 p
Bästa Guidestandard 2 3 p Bästa Klippta Långhår 2 3 p
Bästa Guidestandard 3 1 p Bästa Klippta Långhår 3 1 p
 
Bästa Ostandardiserad 1 5 p Bästa Uppfödargrupp 1 5 p
Bästa Ostandardiserad 2 3 p Bästa Uppfödargrupp 2 3 p
Bästa Ostandardiserad 3 1 p Bästa Uppfödargrupp 3 1 p

Petclass

 
anmälda djur
placering 1-20 21-40 41-60 61+
BIS 1 60 p 80 p 100 p 120 p
BIS 2 45 p 60 p 80 p 100 p
BIS 3 40 p 50 p 70 p 90 p
BIS 4 45 p 60 p 80 p
BIS 5 40 p 50 p 70 p
BIS 6 45 p 60 p
BIS 7 40 p 55 p
BIS 8 50 p
BIS 9 45 p
BIS 10 40 p

Silverkort 20 p
Klassvinst 10 p