Hjälp valberedningen

Vill du engagera dig i vår förening? Valberedningen och Riks söker sekreterare till Riks, uppfödarrepresentant till Standardrådet (gärna strävhårsuppfödare) samt Medlemsregistrator. Är du intresserad och vill veta mer? Kontakta mig! annaneykova@yahoo.com
Anna Neykova/Valberedningen