Ny ordförande DK

Med anledning av Johanna Groths begäran att lämna Domarkommittens styrelse i förtid på grund av personliga skäl, träder Lena Tysk in som tillförordnad ordförande fram till årsmötet i november. Hon har varit suppleant i styrelsen tidigare.