Protokoll från stämman


Protokollet från SMFs årsstämma 2017 är nu upplagt på hemsidan. Du hittar det under medlemssidor/protokoll.