Svenska Marsvinsföreningen - EE Europautställningen i Herning, DK

EE Europautställningen i Herning, DK

Europautställning i Herning, Danmark 7-11 november 2018

Här kommer viktig information om EE utställningen i Herning. I den information som SMF fått av ledningen för Herning framgår att marsvinsutställningen kommer att äga rum och drivas direkt under Hernings ledning.

En av förändringarna är att samma incheckningstider nu gäller för alla, om annan tid önskas behöver detta särskilt begäras hos ledningen och kan i vissa förekommande fall bejakas. (DMK hade som organisatör lovade incheckning fram till onsdagsförmiddag.) Den framtagna listan över nominerade domare gäller men vissa förändringar kan förekomma dvs att enskilda domare troligen tackar nej. SMFs nominerade domare kommer vid förfrågan tacka ja. Vid behov av fler domare kommer ledningen tillämpa EEs regelverk om fördelning av domare beroende på antal anmälda djur från medlemslandet. Beträffande hantering vid bedömning (kamma ut långhåriga marsvin etc.) har den nya ledningen sagt att de kommer att lösa detta. De har dock inte svarat på hur lösningen ser ut, av vem eller på vilket sätt, något som SMF förklarat att är en avgörande fråga för många medlemmar.

SMF kommer att nationellt sponsra anmälningsavgiften (6 euro per marsvin – se nedan förbehåll) till Herning som ett sista led i föreningens nuvarande satsning att vidga samverkan inom Europa. Tidigare har SMF genomfört fyra utställningar med EE standarden och två seminarium om EE bedömning. Vi kommer att lägga ut information om DMKs alternativa utställning när vi får sådan. Det är därefter upp till våra medlemmar att ta ställning till vilken av utställningarna de vill medverka på.

Att vara medlem i EE eller inte är en mycket större fråga. SMF är en av de äldre marsvinsföreningarna inom Europa men liten till medlemsantalet. Vi har varit med i EE under många år och tagit vårt ansvar att bidra till europeisk utveckling. Vi har för avsikt att diskutera EE i höst och slutligen ta ett beslut om en inriktning på vår generalförsamling/årsstämma i april 2019.

Anmälan till Herning skickas till Lena Tysk via mailadress: lena.tysk@telia.com SENAST DEN 2 SEPTEMBER.

EE anmälningsblankett ska användas, OBS två delar – anmälan och avgifter!

Inbjudan, Anmälningsblankett

Betalning av avgifter mm skickas till SMF riks plusgiro 47 43 94-4. Betala inte in för anmälningsavgiften utan endast övriga kostnader. Detta gäller de SMF medlemmar som har SMF som huvudklubb, eller som bor i Sverige. Utställaren blir dock återbetalningsskyldig till SMF om mer än ett av de anmälda marsvinen inte ställs ut/uteblir.

Vid eventuella transportbehov kan bland annat kontakt tas med Kent Musmannen som kör från Stockholm och ner genom södra Sverige, enklast är att söka upp honom via fb.

Vid frågor var god kontakta Lena Tysk, SMFs kontaktperson för EE, lena.tysk@telia.com alternativt via Messenger.

DMK har beslutat att inte genomföra en alternativ europautställning på samma helg som utställningen i Herningen. De främsta skälen till beslutet är att de fått reaktioner från andra länder som vill genomföra utställningen i Herning men också att delaktighet i EE kräver mer långgående diskussioner inom länderna. DMK funderar över att genomföra en europautställning under våren 2019. Mer information kommer.