Svenska Marsvinsföreningen - Domarkommittén

Domarkommittén

SMFs domarkommitté består av samtliga SMFs rasdjursdomare och domaraspiranter. En allrounddomare är en domare med kompetens att bedöma samtliga marsvinsraser och alla typer av finaler vid utställningar. En specialdomare har kompetens att bedöma en eller flera hårlagsgrupper. Domaraspiranterna är de som utbildar sig för att bli special- eller allrounddomare.

Domarkommitténs huvudsakliga uppgift inom SMF är att utföra bedömningar på marsvinsutställningar. Vi arbetar också med att utveckla Svensk Marsvinstandard, besluta om regler för utställningar, utbilda nya domare, fortbilda auktoriserade domare, sammanställa årsredovisning som publiceras i SMFs årsbok, mm. Standardrådet är beredande organ till domarkommittén och hanterar de frågor som rör Svensk Marsvinsstandard.


Domarkommitténs styrelse

Ordförande: Jens Lindgren • domarkommitten@svenskamarsvinsforeningen.se
Sekreterare: Maria Wigenborg • maria@wiras.se
Ledamot: Lena Tysk • lena.tysk@telia.com
Suppleant: Minna Thomé • minna@amiras.se

Standardrådet

Sammankallande: Lena Tysk • lena.tysk@telia.com
Ledamot: Carina Stjernman • carina.stjernman@clariant.com
Guidestandardansvarig: Minna Thomé • minna@amiras.se
Uppfödarrepresentant: Fredrik Griberg • fredrik.griberg@hotmail.com
Uppfödarrepresentant: Mia Bring • maria.bring@swipnet.se

Utbildningsansvarig

Jens Lindgren • malaxis@hotmail.com

Allrounddomare

Darren Fieldhouse
Bettan Gileborn-Sundberg
Emma Harderup
Carina Stjernman
Jens Lindgren
Minna Thomé
Lena Tysk

Specialdomare

Maria Wigenborg, Strävhår
Johanna Groth, Strävhår, Långhår

Aspiranter

Anja Hamrin
Fredrik Griberg