Bli medlem

Funderar du på att bli medlem i SMF? Medlemsskap kostar 300 kr för ett helt år (jan-dec) eller 175 kr för ett halvår (jul-dec, endast nya medl.). Som medlem får du vår tidning Marsvinsmagazinet (MM) hemskickad. Dessutom får du tillgång till all vår verksamhet.

Som medlem får du bland annat ställa ut på våra utställningar, registrera marsvin, registrera uppfödning och deltaga i kurser och träffar.

För att bli medlem betalar du in medlemsavgiften på SMF Riks plusgiro: 47 43 94-4. Var noga med att ange namn och adress. Du får gärna också ange telefonnummer, mailadress och födelseår.

Om ni är flera i familjen som vill bli medlemmar så kan övriga personer bli familjemedlemmar för 75 kr per person. Familjemedlemmar får ingen egen tidning men räknas i övrigt precis som vanliga medlemmar.

Observera att helårsmedlemsskap gäller per kalenderår, d.v.s. från januari-december! Oavsett när på året som du blir medlem så får du årets samtliga tidningar hemskickade om du betalar in 300 kr. Nya medlemmar kan välja att bli halvårsmedlemmar, d.v.s. lösa medlemsskap för perioden 1/7 - 31/12. Det kostar 175 kr, men då ingår inte alla nummer av MM.

Betalar du utanför Sverige kan dessa nummer behövas.
IBAN: SE49 9500 0099 6034 0474 3944
BIC/SWIFT-kod: NDEASESS

Saknas svaren på dina frågor kring medlemsskap och betalning? Kontakta vår medlemsansvarige: medlem@svenskamarsvinsforeningen.se