SMF-medlemmar får rabatt hos Svenska Foder. Läs mer

Angående EE utställningen i Herning

Under helgen fick SMF information om att DMK (Dansk marsvin klub) lämnat sitt uppdrag som medarrangör för EE utställningen i Herning. Det finns flera orsaker till deras beslut men den främsta anledningen är att ledningen för hela EE har beslutat att skinnys inte får finnas på utställningsområdet. DMK var tidigare lovade att skinnys skulle kunna delta i en inofficiell utställning under helgen. DMK har samtidigt lagt ut information om att de planerar för en alternativ europautställning under samma helg.

SMF har fått information att marsvinsutställningen i Herning kommer att genomföras med annan arrangör som i dagsläget är okänd. SMF har därför kontaktat EE/Hernings utställningskommissarie och bett om ytterligare information. SMF har också kontakt med DMK. När ny information inkommit till SMF kommer den att finnas tillgänglig på vår hemsida och facebook. Vid frågor kontakta Lena Tysk, vår kontaktperson för EE (lena.tysk@telia.com alt messenger)

 

Föreningen

Svenska Marsvinsföreningen, ofta förkortad SMF, är en förening för alla som är intresserade av marsvin. Föreningen bildades 1983 av ett antal entusiaster främst för att man ville utveckla aveln med rasrena marsvin. Ett annat av föreningens mål är att sprida kunskap om marsvin och deras skötsel.

Läs mer: Föreningen

 

Marsvinsmagazinet

Senaste numret av Marsvinsmagazinet: 2018-2

 

Bli medlem

Funderar du på att bli medlem i SMF? Medlemsskap kostar 300 kr för ett helt år (jan-dec) eller 175 kr för ett halvår (jul-dec, endast nya medl.). Som medlem får du tillgång till all vår verksamhet.

Läs mer: Bli medlem

   

Facebook

Gilla vår sida på facebook för att följa föreningen och få uppdateringar om vad som händer i föreningen.