Testsida

Denna undersökningen är avsedd för alla som är medlem i SMF-Svenska Marsvinsföreningen.
Hjälp oss att bli bättre genom att lämna dina åsikter.

1. Vad är du mest intresserat av?
2. Är du utställare?
2.2. Om du svarade Ja ovan: Något du saknar eller som kan förbättras för dig som utställare?
3. Är du uppfödare?
3.2. Om du svarade Ja ovan: Något du saknar eller som kan förbättras för dig som uppfödare?
4. Vad tycker du kan göras bättre inom föreningen?
5. Något annat du skulle vilja lägga till?


Denna undersökningen är avsedd för alla som inte är medlem eller som funderar på att bli medlem i SMF-Svenska Marsvinsföreningen.
Genom dina åsikter hjälper du oss att bli bättre.

1. Vill du bli medlem?
1.2. Om du svarade Nej ovan: Vad är det som hindrar dig från att bli medlem?
2. Vad tycker du behövs för att göra SMF mer intressant så att man vill bli medlem?
3. Vad skulle du vara mest intresserat av?