SMF Standardrådet enkätundersökning Hälsostatus hos respektive ras

SMF Standardrådet enkätundersökning Hälsostatus hos respektive ras

1. Hur länge har du varit uppfödare av marsvin?
2. Har du registrerat uppfödarnamn?
3. Hur många kullar föds i din uppfödning per år?Har du olika antal kullar per år, ta det svaret som anger ungefär genomsnittet om året.
4. Vilken/vilka raser/korsningar har du?
5. Vilka sjukdomstillstånd samt hälsobekymmer har du erfarenhet av?
6. Om ja på något av ovanstående (fråga 5) specificera:
7. Vilka sjukdomstillstånd samt hälsobekymmer ser du för respektive ras du föder upp?
8. Har dessa hälsobekymmer påverkat din avel och isåfall på vilket sätt? Ge exempel.
9. Vidtar du några speciella åtgärder för att undvika hälsobekymmer hos dina marsvin och isåfall vilka åtgärder? Beskriv dessa hälsofrämjande och förebyggande åtgärder.
10. Har du sökt veterinär för hälsobekymmer och/eller sjukdom hos dina marsvin?
11. Om ja, vilka hälsobekymmer och/eller sjukdomar har du sökt veterinär för?
12. Något annat du vill tillägga?