Lokalavdelningarna

SMF är uppdelat i fyra lokalavdelningar. Uppdelningen är gjord på de två första siffrorna i postnumret. Utländska medlemmar tillhör inte någon lokalavdelning.


SMF Polar (2022)

Medlemsområde: Postnummer som börjar på 9.
Plusgironr: 116 56 66-7
Kontaktperson: Hela styrelsen

Ordförande: Josefin Lampinen •  whippar91@gmail.com


Sekreterare: Evelina Viklund

Kassör: Johanna Groth • johanna_groth@hotmail.com


Ledamöter:
Anna Neykova

Maria Wiik


Petclass-ansvarig: Maria Wiik
Revisor: Jeanette Andersson


SMF Mellansverige (2022)

Medlemsområde: Postnummer som börjar på 10-19, 58-89.

Hemsida: https://www.facebook.com/groups/1023382008501851
Plusgironr: 486 81 71-2
Kontaktperson: Hela styrelsen

Ordförande:
Vice ordförande: Stina Thörn
Sekreterare: Marita Venderlöf

Kassör: Mia Bring • maria@artisttorget.se

Ledamöter:
Ella A Holmqvist

Suzanne Rhodevi

Helena Pettersson

Valberedning: Maria Grundberg (sammankallande) och Jenny Dahlberg
Petclass-ansvarig: Gisela Jansson
Revisor: Martin Franzén
Revisorsassistent: Ida Högberg


SMF Sydväst (2022)

Medlemsområde: Postnummer som börjar på 20-57
Hemsida: https://smfsydvast.wixsite.com/smfsydvast
Plusgironr: 481 54 12-4
Kontaktperson: Anja Hamrin • duetten@hotmail.com

Ordförande: Anja Hamrin • duetten@hotmail.com


Vice ordförande: Cissi Löfkvist • tigerprinsen@hotmail.com

Sekreterare: Eva Harderup • evaharderup@gmail.com

Kassör: Emma Harderup • muffes2004@hotmail.com

Ledamöter:
Jenny Dittgen

Glenn Åkesson

Lottie Lundgren

Marie Rosengren

Johanna Nordstedt


Suppleanter: Jenny Skansen och Kristina Lundberg
Valberedning: Sofie Boyström
Petclass-ansvarig: Eva Harderup