Specialsektioner

Inom SMF kan medlemmar bilda specialklubbar/sektioner.


RAS – Ras & Avelsmarsvin Sverige

RAS står för Ras & avelsmarsvin Sverige och är en specialsektion inom svenska marsvinsföreningen. RAS jobbar med frågor rörande rasmarsvin, avelsinformation och föreläsningar samt rasspecialutställningar som är exklusiva för medlemmar.

Medlemsblad som PDF


Facebook sida: FB sida – RAS – Ras & Avelsmarsvin Sverige
Facebook grupp: FB grupp – RAS – Ras & Avelsmarsvin Sverige
Plusgironr: 31 01 21-9
Kontaktpersoner: • Hela styrelsen


Stötta RAS i sin vidareutveckling genom att bli medlem. Som medlem i RAS får du delta på rasspecialutställningar, föreläsningar, seminarium och andra aktiviteter som vi anordnar.
Medlemskap kostar 100kr. Gör din inbetalning till RAS plusgiro: 31 01 21-9. Markera din inbetalning med Namn, adress, e-post och mobilnummer. Tillsammans utvecklar vi rasmarsvinen i Sverige.

Välkommen till RAS – Ras & avelsmarsvin Sverige!


Ordförande: Cecilia Gullberg


Sekreterare: Elin Karlsson


Kassör: Emma Sörensson


Revisor: Suzanna Rhodevi