Marsvinets bostad

En marsvinsbur kan aldrig bli för stor. Enligt jordbruksverkets minimumregler (SJVFS 2019:15 Saknr. L 80) ska buren vara minst 0,3m² och ingen sida kortare än 40cm. Till två marsvin bör man dock åtminstone ha en bur på 120x60cm. Tänk på att små marsvin växer fort, buren som såg jättestor ut de första veckorna efter flytten kan snart tvärtom se liten ut. Köp en bur som passar hela marsvinens liv från början.

Man kan också bygga en egen bur, det blir oftast billigare och man kan själv välja hur buren ska se ut och anpassa den till det utrymme man har till förfogande. Bokhylleburar är vanliga och populära och byggs helt enkelt av en bokhylla (t.ex. Ikeas Billy) som man lagt med baksidan neråt, mot golvet. Insidan kläs med vaxduk eller plastmatta. Vill man få upp den från golvet kan man, utan att inneha några omfattande snickarkunskaper, skruva fast en tjockare träskiva i botten och i den fästa ett par ben. Eller så kan man bara placera den på en stadig bänk.

Burens placering

Buren ska placeras i ett rum med dagsljus och skyddas från drag. Den får gärna stå på ett bord eller på annat sätt komma upp en bit från golvet. Marsvin gillar att ha koll på sin omgivning och kommer närmre dig om de inte bor på golvet. De tycker om att vara i centrum och buren får gärna stå i ett rum du vistas i ofta.

Marsvin får inte hållas i temperaturer som understiger 0°C. De kan inte få vinterpäls utan ska bo inomhus under vinterhalvåret. Om vädret tillåter kan de däremot bo utomhus under de varmare sommarmånaderna förutsatt att de har en bra bur som skyddar mot vind, regn och solsken. Marsvin är väldigt känsliga för värmeslag och dör snabbt om de blir för varma!

Bottenmaterial och inredning

I buren ska det finnas ett bra bottenmaterial, exempelvis kutterspån, easyströ, hampaströ eller alspån. Det behöver vara ett så pass tjockt lager att det blir mjukt att gå på. Ett lager tidningar underst kan underlätta vid städning, men det är en smaksak. Buren städas åtminstone en gång i veckan, beroende på burens storlek och hur många marsvin som bor i den.

Vilket bottenmaterial som är lämpligt och tillåtet kan ni läsa i JBV föreskrifter (läs mer här).
Jordbruksverket har på direkt fråga svarat att de anser att endast tyg eller fleece som underlag i buren inte är godkänt enligt 12§

– Utdrag från JBVs föreskrifter (Dokument: SJVFS2019:15):
Bottenmaterial
12§ Burbottnen i andra burar än betesburar ska vara täckt med ett för djuren anpassat strömedel.

I buren ska det alltid finnas tillgång till rent vatten och hö. Hö som läggs i högar på burgolvet är kanske den bästa sysselsättningen. Marsvin är från början bytesdjur och vill kunna söka skydd. Det ska därför också finnas gömställen i buren i form av till exempel tunnlar, hus eller hyllor. En varning dock för hus med små ”fönster”. Det har hänt ett antal gånger att marsvin försökt tränga sig ut och fastnat!