Registrera marsvin

Inom Svenska Marsvinsföreningen kan alla marsvin registreras i en databas. Endast registrerade rasmarsvin kan anmälas och ställas ut i rasklass på våra utställningar. (I petklass kan även icke-registrerade marsvin och blandras-marsvin deltaga.) Fullständiga regler för registrering hittar du i regelverket.

För att registrera marsvin gäller följande regler:

 • Du måste vara medlem i SMF.
 • Alla marsvinen kan registreras. Rasrena marsvin, marsvin utan känd härstamning, men som ser rasrena ut samt petmarsvin (blandraser) kan registreras. Om du inte fött upp dem själv kan du be uppfödaren om hjälp. Du kan också be en annan uppfödare eller domare om hjälp att bedöma marsvinets ras om du inte själv är helt säker.
 • Marsvin som är registrerat i annat nordiskt land behöver inte registreras i Sverige för att kunna ställas ut. De tas upp i SMFs system i samband med registrering av dess avkomma.
 • Endast ungar till honor som är minst 7 månader då ungarna föds kan registreras.
 • Maximalt 3 kullar per år (12-månadersperiod) kan registreras från samma hona.
 • Ungar efter roan+roan, dalmatiner+dalmatiner eller roan+dalmatiner får inte registreras på grund av att missbildningar kan förekomma i sådana kombinationer. 
 • Marsvin av rasen satin eller kombinationsras med satin kan inte registreras i SMF.
 • Marsvin av rasen Lunkarya får endast registeras om de tre senaste leden i stammen är fria från recessiva lockiga raser t.ex. texel, merino, alpaca, rex, teddy och CH-teddy.
 • Djur utan uppfödarnamn får endast registreras om namnet är ett enkelnamn (d.v.s. ett ord) Bindestreck och ihopskrivningar av ord är inte tillåtna. Anledningen är att namnet inte ska kunna förväxlas med ett uppfödarnamn.

Rent praktiskt gäller:

 • Klisterlappar för registrering köper du på utställning eller beställer från kassören i din lokalavdelning. Registreringsavgiften fastställs av SMFs årliga stämma. För nuvarande gäller 15 kr/marsvin och maximalt 30 kr för en hel kull. Porto kostar 18 kr.
 • Registreringsblanketten (en för varje kull) fylls i och skrivs under. Registrerar du endast ett djur sätter du en registreringslapp vid det djuret du vill registrera. Registrerar du två eller fler djur behövs endast två registreringslappar för hela kullen.
 • Skicka med frankerat svarskuvert; dubbelt porto eller vid fler än fem djur fyrdubbelt porto. Du kan också kryssa för på blanketten om du önskar få hem registreringsbevisen via e-post. Då behöver du förstås inte skicka med något svarskuvert.
 • Nyhet! Nu kan du också registrera dina marsvin digitalt.
  Mer om digital registrering kan du läsa här: Registrera marsvin digitalt

Registratorer

Samtliga registratorer registrerar alla raser. För att fördela jämt så rekommenderas en geografisk indelning enligt följande:

Adress till registratorerna:

Anja Hamrin
Lunnarp 551
247 94 Dalby

Minna Thomé
Timrågatan 80
162 62 Vällingby

Länkar

Blanketter

Köp registreringsmärken

Stadgar & Regler