Registrera marsvin digitalt

Inom Svenska Marsvinsföreningen kan alla marsvin registreras i en databas. Endast registrerade rasmarsvin kan anmälas och ställas ut i rasklass på våra utställningar. (I petklass kan även icke-registrerade marsvin och blandras-marsvin deltaga.) Fullständiga regler för registrering hittar du i regelverket.

För att registrera marsvin gäller följande regler:

  • Du måste vara medlem i SMF.
  • Alla marsvinen kan registreras. Rasrena marsvin, marsvin utan känd härstamning, men som ser rasrena ut samt petmarsvin (blandraser) kan registreras. Om du inte fött upp dem själv kan du be uppfödaren om hjälp. Du kan också be en annan uppfödare eller domare om hjälp att bedöma marsvinets ras om du inte själv är helt säker.
  • Marsvin som är registrerat i annat nordiskt land behöver inte registreras i Sverige för att kunna ställas ut. De tas upp i SMFs system i samband med registrering av dess avkomma.
  • Endast ungar till honor som är minst 7 månader då ungarna föds kan registreras.
  • Maximalt 3 kullar per år (12-månadersperiod) kan registreras från samma hona.
  • Ungar efter roan+roan, dalmatiner+dalmatiner eller roan+dalmatiner får inte registreras på grund av att missbildningar kan förekomma i sådana kombinationer. 
  • Marsvin av rasen satin eller kombinationsras med satin kan inte registreras i SMF.
  • Marsvin av rasen Lunkarya får endast registeras om de tre senaste leden i stammen är fria från recessiva lockiga raser t.ex. texel, merino, alpaca, rex, teddy och CH-teddy.
  • Djur utan uppfödarnamn får endast registreras om namnet är ett enkelnamn (d.v.s. ett ord) Bindestreck och ihopskrivningar av ord är inte tillåtna. Anledningen är att namnet inte ska kunna förväxlas med ett uppfödarnamn.

Digital registrering

Den digitala registreringen startar som en prövoperiod och eventuella ändringar/anpassningar kan därför förekomma.
Formuläret hittar ni här: Registrera marsvin (inloggning krävs)

Registreringsavgiften betalas till Swishnr.: 123 020 04 02
(Registreringsavgiften fastställs av SMFs årliga stämma. För nuvarande gäller 15 kr/marsvin och maximalt 30 kr för en hel kull.)

I meddelandefältet skall finnas: Medlemsnummer och datum där registreringen/ar skickas in.
Betalar man för flera registreringar samtidigt skall antal registreringar anges!

Registreringen görs såhär:
– Följ länken och loggar in (samma inloggning som till webbanmälan! Har du inte registrerat dig än till inloggning för webbanmälan, görs detta här: Registrera till webbanmälan)
– Kontrollera dina redan ifyllda uppgifter (ändra vid behov och meddela medlemsregistratorn medlem@svenskamarsvinsforeningen.se om något är felaktig).
– Fyll i samtliga uppgifter om ditt/dina djur.
– Bifoga skärmdump av swishbetalningen.
– Välj registrator och skicka formuläret.

Det kan ta ca. 2 veckor innan du får tillbaka din/a stamtavla/or via mail.
OBS: Det är medlemmarnas skyldighet att ange de uppgifter som registratorerna behöver. Felaktiga registreringar godtags ej.

Registreringsklistermärken är giltig så länge dessa finns kvar. Registreringen med klistermärken sker på samma sätt som innan.

Vid frågor kring registrering, kontakta gärna någon av registratorerna eller medlemshanteraren.

Vid inloggningsproblem, kontakta medlemshanteraren.

Registratorer

Samtliga registratorer registrerar alla raser. För att fördela jämt så rekommenderas en geografisk indelning enligt följande: