Smittspridning

Utkast till Riktlinjer för att förebygga smittor på utställningar och visningar – information ifrån Domarkommittén 2015-04-05 Information till MM nr 2, hemsidan och lokalavdelningarnas styrelser


Domarkommittén håller på att revidera och förbättra våra riktlinjer till hur man gör för att förebygga smittor på utställningar och visningar. Frågan är angelägen och viktig för alla. För det är när vi tillsammans förebygger smittor som vi förhindrar att exempelvis ringorm bryter ut. /Emma Harderup, Domarkommitténs ordförande
Detta utkast till riktlinjer för att förebygga smittor på utställningar och visningar har vi tagit fram i avvaktan på ett ställningstagande på stämman.

Utställarens ansvar är att stanna hemma om du misstänker att du har någon smitta på dina djur. Marsvin som ska delta eller av annat skäl följa med till utställningen eller visningen ska kontrolleras innan avfärd. Och ska lämnas hemma om det finns misstanke om smitta, ohyra som pälsätare, löss mm, dräktighet och nedsatt kondition. Under utställning eller visning ska utställare stödja dessa riktlinjer och använda de hjälpmedel som utställningsarrangören tillhandahåller t ex vid uppkamningsbord. Efter hemkomst från utställning eller visning bör utställaren bada djuren i svampdödande schampo och torka av redskap och tvätta textilier.

Utställningsarrangörens ansvar för att engångsförkläde, ringormsdödande och rengörande produkt, handsprit och våtservetter finns tillgängligt på utställningen/visningen och dessa används enligt riktlinjerna. Utställningsarrören måste även avdela ett avskilt eller låst utrymme att placera djur som vid incheckning inte godkänns.

Om utställningsburar används ska dessa tömmas på burmaterial och sedan rengöras med ringormsdödande och rengörande produkt innan de återanvänds.

Incheckning

ALLA marsvin som ska vistas i lokalen ska checkas in. Marsvin som misstänks bära på smitta eller konstateras ha smitta, vara dräktig eller ha nedsatt kondition ska avskiljas från incheckade marsvin och hållas i låst utrymme/avspärrat utrymme tills utställningen är avslutad. Under dagen och fram till utställningen är avslutad ska ägaren till avskilda marsvin ges möjlighet med eskort, av utpekad ansvarig för utställningen, att hämta ut marsvin för att lämna utställningen.

Vid incheckning ska varje person som checkar in bära skyddsförkläde, engångsförkläde som byts och kastas efter genomgång av en utställares samtliga medhavda marsvin.

Handsprit eller motsvarande samt våtservetter ska finnas tillgängligt vid incheckningen. Rengör händer och armar efter avslutad incheckning av utställarens samtliga medhavda marsvin.

Personer som checkar in ska ha kortärmat plagg, alternativ plagg där ärmar går att rulla upp, så att armar och händer kan rengöras.

Var noggrann att titta på hela marsvinet, både päls, hud, tassar, öron och ögon. Vanliga fall som konstateras är static lice, ringorm och andra svampangrepp, spruckna bölder, pälsätare, dräktighet och nedsatt kondition.

Alla marsvin som blir strukna ska meddelas till sekretariatet.

Vid bedömning/domarbordet

Handsprit eller motsvarande, våtservetter samt rimgormsdödande och rengörande produkt, ska finnas tillgängligt vid domarbordet.

Domaren ska torka av händerna mellan varje ras/grupp, dock rekommenderas domaren att torka av händerna efter varje bedömt marsvin.

Inför varje ny klass/grupp inom alla sektioner ska borden torkas av med ringormsdödande och rengörande produkt. Domaren ansvarar för att borden torkas av.

Vid bedömningen ska ske inom ramen för ett tänk om att förebygga, exempelvis ska inte fingrar användas för att skrapa bort smuts från talgkörtel eller öron. Detta ska anmärkas på under konditionspunkter när domaren ser det och rengöring ska överlåtas till utställaren efter bedömningen.

Vid uppkamningsbord eller motsvarande

Handsprit eller motsvarande, våtservetter samt rimgormsdödande och rengörande produkt ska finnas tillgängligt vid bord som upplåts för utställarna att förbereda sina marsvin på.

Ringorm

På förekommen anledning rekommenderar SMF att djurägare som har/har haft ringorm avhåller sig från utställning minst 4 veckor efter avslutad av veterinär ordinerad behandling och sanering av hemmamiljön med svampdödande medel.

Det gäller samtliga djur i besättningen/hemmet, för att försäkra sig om att inte nya sjukdomsfall dyker upp i anslutning till primärutbrottet. Även sanering av transportlådor och utställningsutrustning (plattor, handdukar, kammar etc.) ska göras innan dessa tas i bruk igen. Detta för att minimera risk för smittspridning.

Kom ihåg att alltid kontrollera djuren innan avfärd till utställning. Vid minsta misstanke om smitta, stanna då hemma! Detta för att minimera risken att man smittar andra.