Styrelsen

I SMFs styrelse 2024 sitter följande personer.

Ordförande: Emma Harderup (Sydväst) • ordforande@svenskamarsvinsforeningen.se


Vice Ordförande: Josefin Lampinen (Polar)


Sekreterare: Carina Stjernman (Väst)
sekreterare@svenskamarsvinsforeningen.se


Kassör: Johanna Groth (Polar) • kassor@svenskamarsvinsforeningen.se

Ledamot: Jennifer Dittgen (Sydväst)
Ledamot: Suzanna Rhodevi (Mellansverige)
Ledamot: Lena Eliasson-Siversson (Sydväst)
Suppleant: Asta Egerlind (Mellansverige)

Övriga

Valberedning, sammakallande: Lena Tysk (Sydväst, sammankallande),

Revisor: Sana Soleskog
Revisorsuppleant: Helena Sporrong

Medlemsregistrator: Jenny Dittgen • medlem@svenskamarsvinsforeningen.se

Riks petclass ansvarig: Anette Mayer • anette451@gmail.com

Uppfödarrepresentanter: Gisela Jansson, Catharina Johansson