Bli medlem

Funderar du på att bli medlem i SMF? Medlemsskap kostar 300 kr för ett helt år (jan-dec) eller 175 kr för ett halvår (jul-dec, endast nya medl.). Som medlem får du tillgång till all vår verksamhet.

Som medlem får du bland annat ställa ut på våra utställningar, registrera marsvin, registrera uppfödning och deltaga i kurser och träffar.

För att bli medlem betalar du in medlemsavgiften på SMF Riks plusgiro: 47 43 94-4. Var noga med att ange medlemsnummer, namn och mailadress. Det som inte får plats i meddelandefältet såsom adress, och om du vill telefonnummer och födelseår, skickas till medlem@svenskamarsvinsforeningen.se

NYHET: Nu kan man också betala medlemsavgiften via Swish: 1233985389
Var noga med att ange ”Medlemsnummer + årtal” samt mailadress. Det som inte får plats i meddelandefältet såsom namn, adress, (mailadress) och om du vill, telefonnummer och födelseår, skickas till medlem@svenskamarsvinsforeningen.se

Om ni är flera i familjen som vill bli medlemmar så kan övriga personer bli familjemedlemmar för 150 kr per person, från och med det året de fyller 16, under 16 år är avgiften 75 kr. Familjemedlemmar räknas precis som vanliga medlemmar.

Observera att helårsmedlemsskap gäller per kalenderår, d.v.s. från januari-december och kostar 300 kr! Nya medlemmar kan välja att bli halvårsmedlemmar, d.v.s. lösa medlemsskap för perioden 1/7 – 31/12. Det kostar 175 kr.

Betalar du utanför Sverige kan dessa nummer behövas.
IBAN: SE49 9500 0099 6034 0474 3944
BIC/SWIFT-kod: NDEASESS

Saknas svaren på dina frågor kring medlemsskap och betalning? Kontakta vår medlemsansvarige: medlem@svenskamarsvinsforeningen.se