Klippt Långhår

Klippt Långhår är en egen utställningssektion utanför den vanliga rasklassen. I klassen kan man ställa ut samtliga godkända långhårsraser samt de långhårsraser som går på dispens. Marsvinen måste vara minst 5 månader. Pälsen får vara klippt, men måste vara minst 10 cm lång.

SMF:s standard för Klippt Långhår

Kroppsform 15

Kroppen ska vara kort, kompakt, lågställd och jämnhög med breda skuldror. Djurets huvud ska vara kort och brett. Huvudet skall vara proportionerligt i förhållande till kroppen, minst 1/4 av marsvinet. Djuret skall ha normal storlek i förhållande till ålder. En viss könsprägel är önskvärd gällande kroppsform.
De vanligaste felen: Huvud: platt panna, smalt huvud, spetsig nos, långt huvud eller för litet huvud. Kropp: Midja, kantighet, smala skuldror, felaktig benställning, bred bakdel (s.k. päronform), överbyggd eller kraftigt sluttande bakdel. Väl utvecklade extra spenar.
Diskvalificerande fel: Skelettdefekter och missbildningar

Öron 5

Öronen skall vara stora, släta och slokande. De skall vara vågrätt placerade långt ifrån varandra. 
De vanligaste felen: Fel ansatta, veck, för små, flikar, för lätta/lyftande, mekaniska skador. 
Diskvalificerande fel: Avsaknad av ytteröra.

Ögon 5

Ögonen skall vara stora, runda och klara. 
De vanligaste felen: Felformade, rinnande, små, ojämnt stora eller skador, hängande ögonlock, icke synlig fattyeye. 
Diskvalificerande fel: Grava ögonskador/sjukdomar t.ex. katarakt, glaukom, synlig fatty eye, blindhet.

Pälskvalitet 15

Se beskrivningen för respektive ras.

Pälstäthet 15

Pälsen ska vara mycket tät och fyllig. Pälstätheten ska vara jämn både runt om kroppen och från kroppen och ut mot hårtopparna. 
De vanligaste felen: Ojämn pälstäthet eller för gles päls.

Helhet 10

Klippningen ska framhäva rasens egenskaper. Pälsen på skuldror och sidor ska vara av jämn längd och harmoniera med släpet. Pälsens längd bedöms inte i förhållande till djurets ålder. 
De vanligaste felen: Ojämn pälslängd (t.ex. droppform), synliga skador . 
Diskvalificerande fel: Pälslängd under 10 cm.

Rastypiskhet 25

Djuret ska vara en god representant för sin ras. Djuret ska också ha ett avelsvärde. Se även den allmänna beskrivningen för respektive ras. 
De vanligaste felen: Se beskrivningen för respektive ras, avsaknad av hårtoppar tillåts. 
Diskvalificerande fel: Se beskrivningen för respektive ras, avsaknad av hårtoppar tillåts.

Kondition/presentation 10

Djuret skall vara välbyggt och muskulöst med fast hull. Ett välskött, rent och välpresenterat djur skall ges full poäng. Ett klippt långhår skall presenteras utkammat på platta eller motsvarande och får presenteras med eller utan bena. 
De vanligaste felen: Långa klor, kraftig fällning, sår, ärr, mager/överviktig, smutsig talgkörtel, skadade tänder, markerat nosstreck eller allmän smutsighet som ej kunnat kommenteras på punkten päls och hud. 
Diskvalificerande fel: Avsaknad av klor/extra klor, all sorts ohyra, dräktighet, sjukdom, vanskötsel, främmande ämnen i pälsen och avsaknad av tänder.

SUMMA 100

Texel Cream/White (klippt)
Coronet Cream/White (klippt)