Klasser

På officiella utställningar ingår de officiella klasserna: junior-, senior-, guidestandard-, ostandardiserade-, uppfödargrupps-, pet class- , pet class ungdom- samt klippta långhårssektionen.

Nedanstående är en förkortad version av reglerna. I regelverket hittar du de fullständiga reglerna som gäller kring utställningar.

Junior sektionen

 • Marsvin som ska ställas i denna sektion måste minst vara två kalendermånader och högst vara en dag yngre än 5 kalendermånader.
 • Raser och färg/teckningsvarianter som är upptagna eller på dispens i Svensk Marsvinsstandard kan ställas ut i denna sektion.
 • Klassindelningen:
  – Lång- och strävhår har endast en klass per ras.
  Korthåren indelas i grupperingarna:
  – Self svartgruppsfäger, Self rödgruppsfärger och self Crested: därefter bilder varje färg en egen klass.
  – Non-Self tecknade, Non-Self tickade, Non-Self maskade och Non-Self Crested: därefter bilder varje teckning en egen klass oavsett färg.
  – American Crested: därefter bildar varje self färg egen klass och varje teckning egen klass oavsett färg.
 • BIR-junior samt BIR-Reserv-junior tas ut i varje ras för långhår och strävhår samt i varje gruppering för korthåren.
 • Fria certifikat tilläpas dvs. samtliga som uppnår kraven tilldelas certifikat.
 • Sektionen håller en separat BIS-Junior-final bestående av BISJr djuren och wildcard djuren.
  Antalet BIS-placeringar regleras utifrån antalet anmälda djur, se nedan.

Senior sektionen

 • Marsvin som ska ställas i denna sektion måste vara minst 5 kalendermånader.
 • Raser och färg/teckningsvarianter som är upptagna eller på dispens i Svensk Marsvinsstandard kan ställas ut i denna sektion.
 • Klassindelning:
  – Lång- och strävhår har 5-8 månader samt över 8 månader i varje ras.
  Korthåren indelas i grupperingar:
  – Self svartgruppfärger, Self rödgruppsfärger och self Crested: därefter bildar varje färg egen klass.
  – Non-Self tecknade, Non-Self tickade, Non-Self maskade och Non-Seöf Crested: därefter bilder varje teckning en egen klass oavsett färg.
  – American Crested: därefter bildar varje self färg egen klass och varje teckning egen klass oavsett färg.
 • BIR samt BIR-Reserv tas ut i varje ras. 
 • Fria certifikat tillämpas dvs. samtliga som uppnår kraven tilldelas certifikat.
 • Sektionen håller en separat BIS-final bestående av BIR djuren och wildcard djuren.

Pet Class sektionen

 • Marsvinet behöver inte vara registrerat inom SMF.
 • I denna sektion får endast utställare deltaga fr.o.m. året man fyller 16.
 • Klassindelning Pet Class junior (2-5 månader):
  Samtliga tävlar i samma klass. Sektionen behöver därmed inte hålla en seperat Bästa Petfinal junipr då det endast finns en klass.
 • Klassindelning Pet Class senior:
  Djuren indelas enligt följande: 5-8 mån, 8-12 mån, 12-16 mån, 16-20 mån, 20-24 mån, 24-36 mån, 36-48 mån, 48-72 mån.
 • Fria silverkort tillämpas dvs. alla som uppnår kraven tilldelas silverkort.
 • Varje tjänstgörande domare väljer ut ett 2a plats placerat djur med silverkort som erhåller ett wilcard till Bästa Pet-finalen.
 • Sektionen håller en separat Bästa Pet-final med klassvinnare och wildcard.

Pet Class Ungdom sektionen

 • I denna sektion får endast utställare deltaga till och med det år de fyller 15 år. Om djuret ska visas av annan är detta godkänt så länge att personen inte är äldre än att de fyller 15 år under året.
 • Marsvinet behöver inte vara registrerat inom SMF.
 • Klassindelning Pet Class Ungdom junior (2-5 månader):
  Samtliga tävlar i samma klass. Sektionen behöver därmed inte hålla en seperat Bästa Petfinal Ungdomjunior då det endast finns en klass.
 • Klassindelning Pet Class Ungdom senior:
  Djuren indelas djuren enligt följande: 5-8 mån, 8–12 mån, 12-18 mån, 18-24 mån, 24-36 mån, 36-48 mån samt 48-72 mån.
 • Fria silverkort tillämpas dvs. samtliga som uppnår kraven tilldelas silverkort.
 • Varje tjänstgörande domare väljer ut en 2a plats placerat djur med silverkort som erhåller ett wildcard till Bästa Pet U-finalen
 • Sektionen håller en separat Bästa Pet Ungdom-final med klassvinnare med silverkort samt wildcard.

Antal finalplaceringar för sektionerna Junior, Senior, Petclass och Petclass Ungdom.

1-15 anmälda = 2 placeringar
16-30 anmälda = 3 placeringar
31-45 anmälda = 4 placeringar
46-60 anmälda = 5 placeringar
61-75 anmälda = 6 placeringar
76-90 anmälda = 7 placeringar
91 -105 anmälda = 8 placeringar
106- 120 anmälda = 9 placeringar
Över 120 djur = 10 placeringar.


Guidestandard sektionen

 • Raser och färger/teckningsvarianter som är upptagna i Guidestandard kan ställas ut i denna sektion.
 • Klassindelning: Varje variant för sig, ras eller färg/teckning.

Ostandardiserade sektionen

 • Raser och färger/teckningsvarianter som INTE är upptagna i Guidestandard eller i Svensk Marsvinsstandard (inkl dispens) kan ställas ut i denna sektion.
 • Klassindelning: Varje variant för sig, ras eller färg/teckning.

Klippt Långhår sektionen

 • Marsvin som ska ställas ut i denna sektion måste vara minst 5 kalendermånader.
 • Samtliga långhårsraser som är upptagna eller på dispens i Svensk Marsvinsstandard samt upptagna i Guidestandard kan ställas ut i denna sektion.
 • Pälsen får vara klippt. Pälslängden (runt om) måste minst vara 10 cm lång.
 • Klassindelning: Varje ras för sig.
 • Fria certifikat tillämpas dvs. samtliga som uppnår kraven tilldelas certifikat.
 • Varje tjänstgörande domare väljer ut en 2a med certifikat som erhåller ett wildcard till finalen.
 • Sektionen håller separat Bästa Klippt Långhår-final. av klassvinnare och wildcard som erhållit certifikat.

Uppfödargrupp sektionen

 • Raser och färg/teckningsvarianter som är upptagna eller på dispens i Svensk Marsvinsstandard samt raser och färger/teckningsvarianter som är upptagna i Guidestandard kan ställas ut i denna sektion.
 • Varje grupp ska innehålla 2-4 marsvin av samma ras, för korthår gäller även samma färg och teckning.
 • Utställaren ska ha fött upp samtliga djur men behöver inte äga dem vid utställningstillfället.
 • Marsvinen behöver inte vara besläktade med varandra.
 • Ingen klassindelning

Antal finalplaceringar för sektionerna Guidestandard, Ostandardiserade, Klippt långhår och uppfödargrupper.

1-4 anmälda = 1 placering
5-9 anmälda = 2 placeringar
10-14 anmälda = 3 placeringar
15-19 anmälda = 4 placeringar 
o.s.v.