Köpa registreringsmärken

Som betalning för att registrera marsvin används registreringsmärken.

OBS! Portoändring.
Registreringsmärkena kostar 15 kr/styck och beställs genom lokalavdelningarnas kassörerPorto och kuvertkostnad tillkommer på 18 kr per beställning. Registreringsmärkena kan även köpas på alla utställningar!

För att beställa märken så sätter du in pengarna, 15 kr/per märke, samt 18 kr för porto och kuvert, på lokalavdelningens konto. Var noga med att skriva vad det är du betalar för, samt namn och adress till dig. Skicka även ett mail till kassören så att hen vet att en beställning har gjorts. I mailet kan du även skriva med den information som eventuellt inte fick plats i meddelandet på betalningen.