Åldersuträkning

Det här är ett hjälpmedel för att räkna ut åldern i månader på ett marsvin. Om du använder webbanmälan behöver du inte använda den här räknaren, utan får hjälp med ålder direkt i anmälningsformuläret.

Skriv in datumen på formatet ÅÅMMDD.

Det här är ett hjälpmedel för att räkna ut åldern i månader på ett marsvin. Om du använder webbanmälan behöver du inte använda den här räknaren, utan får hjälp med ålder direkt i anmälningsformuläret.

Skriv in datumen på formatet ÅÅMMDD.

Utställningsdag:
Födelsedag:
Ålder: