Skinny

Skinnyn är nästintill pälslös med hud som skall vara slät och mjuk. De ska dock ha sträv och krusig päls på delar av huvudet samt på tassar och ben.

SMF:s standard för Skinny

Godkänd fr.o.m. 2008-01-01

Skinny är ett pälslöst marsvin och dess mest rastypiska attribut är pälslösheten. Huden skall på en Skinny av god kvalitet vara ren, elastisk, slät och varm vid beröring och utan ärrbildningar. Hur huden ser ut och hur den känns är viktiga faktorer för hud och hull skall ges rättvisa. Hudens utseende i kombination med avsaknaden av päls är det mest rastypiska hos en Skinny och för att en Skinny skall kunna anses vara av god kvalitet skall huden hålla hög kvalitet.

Kroppsform 25

Kroppen skall vara kort och kompakt med breda och höga skuldror. Nacken skall vara djurets högsta punkt. Huvudet skall ge ett trekantigt intryck, med konvex profil, både sett från sidan och sett uppifrån. Huvudet skall vara proportionerligt i förhållande till kroppen, minst ¼ av marsvinet. Djuret skall ha normal storlek i förhållande till ålder. En viss könsprägel är önskvärd gällande kroppsform.
De vanligaste felen: Huvud: platt panna, smalt huvud, spetsig nos, långt huvud eller för litet huvud Kropp: midja, kantighet, smala skuldror, omarkerad nacke, felaktig benställning, bred bakdel, överbyggd eller kraftigt sluttande bakdel. Avvikande storlek i förhållande till åldern. Väl utvecklade extra spenar.
Diskvalificerande fel: Skelettdefekter och missbildningar

Öron 10

Öronen skall vara stora, släta och slokande. De skall vara vågrätt placerade långt ifrån varandra. Hos skinnys accepteras mindre avvikelser främst på öronens placering mot kroppen. 
De vanligaste felen: Fel ansatta, veck, för små, flikar, för lätta/lyftande, mekaniska skador. 
Diskvalificerande fel: Avsaknad av ytteröra.

Ögon 10

Ögonen skall vara stora, runda och klara. 
De vanligaste felen: Felformade, rinnande, små, ojämnt stora eller skador, hängande ögonlock, icke synlig fattyeye. 
Diskvalificerande fel: Grava ögonskador/sjukdomar t.ex. katarakt, glaukom, ovanför ögonlocket synlig fattyeye, blindhet.

Pälsens utbredning 15

Pälsen ska finnas på huvudet, tassar/tår och ben. Pälsen på huvudet ska finnas runt nosen och får sträcka sig fram till öronen, i form av ett v. (DK 170101) Benen ska vara pälsklädda upp till armbåge resp knä. Päls runt könsöppningen är önskvärd.
De vanligaste felen: För lite päls på huvud, tassar/tår. Kindpäls. Hårförsedda fläckar på kroppen. 
Diskvalificerande fel: Avsaknad av päls på huvud, tassar/tår, ben. (DK 170101)

Pälskvalitet & täthet 15

Pälsen ska vara sträv, tät och krusig. 
De vanligaste felen: Mjuk, tunn lång eller rak päls 
Diskvalificerande fel: Kala fläckar större än 0.5 cm i diameter inom behårad del.

Hud 15

Huden skall vara slät, elastisk och kännas varm vid beröring utan att vara torr eller kladdig. Väl synliga hudveck skall finnas runt hals och ben. 
De vanligaste felen: Torr, fnasig, oelastisk eller fet hud. Ärrbildningar 
Diskvalificerande fel: Ärrbildningar i stort antal.

Kondition och presentation 10

Djuret skall vara välbyggt och muskulöst med fast hull. Ett välskött, rent och välpresenterat djur skall ges full poäng. 
De vanligaste felen: Långa klor, smutsig, sår ärr, mager/överviktig, oren talgkörtel, skadade tänder, markerat nosstreck och missfärgad päls.
Diskvalificerande fel: Avsaknad av klor/extra klor, all sorts ohyra, svampangrepp på huden, dräktighet, sjukdom, vanskötsel, främmande ämnen i pälsen, avsaknad av tänder.

SUMMA 100

Skinny Cream
Skinny Black/Golden/white
Skinny Black/White