Trefärgade

Färg

Alla enligt standarden godkända färger samt alla godkända agouti/argente- och solid agouti/argentevarianter är tillåtna. Se allmänna färgbeskrivningen. 
De vanligaste felen: Fel nyans, hårstrån i avvikande färg, flammighet samt sotade öronkanter, öron och trampdynor på ljusa varianter. Ljus underfärg, ljus mage/fötter, flammighet.
Diskvalificerande fel: Fläckar i avvikande färg större än 0,5 cm i diameter), fel ögonfärg

Teckning

Under denna punkt skall fältens renhet och fördelning bedömas. Färgfälten skall vara klart avgränsade och jämna i storlek. Endast en färg skall förekomma i varje fält. Önskvärt är att varje, i djurets teckning ingående färg skall finnas representerad på var sida. Bläs får förekomma men är icke önskvärt.  
De vanligaste felen: Ojämna gränser mellan färgerna. Inslag av avvikande färg i rutorna. Ojämn färgfördelning. Tydligt dutch-lik teckning. 
Diskvalificerande fel: Brindling på mer än halva djuret. Mindre än 10% av någon teckningsfärg

Nonself Trefärgad Grey/Golden/White