California

Antagen i Guidestandard 2015-01-01. Full standard på dispens 2019-01-01

Färg

Grundfärgen är red, pe/de golden, buff, saffron, cream, lemon eller pe/de white. Teckningsfärgen är grey, lilac, beige, chocolate, black eller blue. Se allmänna färgbeskrivningarna.

De vanligaste felen: Dålig intensitet i teckningsfärgen. Ljus underfärg, fel nyans, ljus mage/fötter, hårstrån i avvikande färg, flammighet.

Diskvalificerande fel: Fläckar i avvikande färg större än 0.5 cm i diameter. Fel ögonfärg, felfärgade klor.

Teckningen

Nosmarkeringen skall vara oval. Den skall omfatta nos och överläpp och sträcka sig upp mellan ögonen. Öronen och en smalare ring (0.5 cm) runt varje öra skall vara färgade i teckningsfärgen. Ringen breds ut allt efter åldern och skall som junior minst visa sig som öronfläckar. Fötternas teckning skall sträcka sig så långt upp som möjligt på benen men inte gå upp på kroppen. Teckning kring könsöppning är önskvärd.

De vanligaste felen: För små/stora teckningar. Diffusa teckningsgränser. Hår av kroppsfärgen i teckningen. Lätt sotning på kroppen. Hos djur över 8 månader tillåts sotning på upp till 10% av kroppen. Vid bedömning skall hänsyn tas till att californian inte är utfärgad förrän tidigast vid 5 månaders ålder.

Diskvalificerande fel: Avsaknad av någon teckningsdel. Sotning på mer än 50% av kroppen.