Placeringar och poängsystem

Varje år räknar vi samman de officiella resultaten från rasutställningarna för att få fram årets bästa i olika kategorier. Marsvinen får vissa bestämda poäng för olika placeringar och utmärkelser. Endast de fem bästa resultaten för varje marsvin räknas. 

När 2016 års alla utställningar är slut kommer det marsvinet som samlat mest poäng i varje ras att få titeln BIR-16. Det marsvin som får allra högst poäng blir Årets Marsvin 2016.

Årets uppfödare är en sammanräkning av poängen för samtliga marsvin från en viss uppfödning, oavsett vem som ställt ut dem. Även här räknas de fem bästa resultaten för varje marsvin.

Poängsystem årets marsvin fr.o.m. 2015

På SM eller när NM arrangeras i Sverige erhålles 60% mer poäng.

Rasklass, Petclass och Petclass ungdom

 anmälda djur
placering1-1516-3031-4546-6061-7576-9091-105106-120121+
BIS 140 p45 p50 p55 p60 p70 p80 p90 p100 p
BIS 235 p40 p45 p50 p55 p60 p70 p80 p90 p
BIS 3 35 p40 p45 p50 p55 p60 p70 p80 p
BIS 4  35 p40 p45 p50 p55 p60 p70 p
BIS 5   35 p40 p45 p50 p55 p60 p
BIS 6    35 p40 p45 p50 p55 p
BIS 7     35 p40 p45 p50 p
BIS 8      35 p40 p45 p
BIS 9       35 p40 p
BIS 10        35 p

Rasklass

BIR med Cert50 p
BIR utan Cert15 p
BIR-R med Cert40 p
BIR-R utan Cert10 p
Enbart Cert/Ck20 p

Petclass och Petclass ungdom

Klassvinnare med Silverkort50 p
Klassvinnare utan Silverkort15 p
Tvåa i klassen med Silverkort40 p
Tvåa i klassen utan Silverkort10 p
Enbart Silverkort20 p

Guide, Ostandardiserade, Klippta långhår och Uppfödargrupp

Bästa i sektionen35 p(1-4 anmälda djur)
2 Bäst i sektionen25 p(5-9 anmälda djur)
3 Bäst i sektionen20 p(10-14 anmälda djur)
4 Bäst i sektionen15 p(15-19 anmälda djur)
5 Bäst i sektionen10 p(20-24 anmälda djur)
6 Bäst i sektionen5 p(25-29 anmälda djur)
7 Bäst i sektionen4 p(30-34 anmälda djur)
8 Bäst i sektionen3 p(35-39 anmälda djur)
9 Bäst i sektionen2 p(40-44 anmälda djur)
10 Bäst i sektionen1 p(45 eller fler anmälda djur)


Poängsystem årets marsvin 2014

Rasklass

BIS 1100 pBIS junior 180 p
BIS 290 pBIS junior 270 p
BIS 380 pBIS junior 360 p
BIS 470 pBIS junior 450 p
BIS 560 pBIS junior 540 p
BIS 655 pBIS junior 635 p
BIS 750 pBIS junior 730 p
BIS 845 pBIS junior 825 p
BIS 940 pBIS junior 920 p
BIS 1035 pBIS junior 1015 p
BIR med Cert50 p
BIR utan Cert15 p
BIR-R med Cert40 p
BIR-R utan Cert10 p
Enbart Cert/Ck20 p

Guide, Ostandardiserade, Klippta långhår och Uppfödargrupp

Bästa i sektionen35 p
2 Bäst i sektionen25 p
3 Bäst i sektionen20 p
4 Bäst i sektionen15 p
5 Bäst i sektionen10 p
6 Bäst i sektionen5 p
7 Bäst i sektionen4 p
8 Bäst i sektionen3 p
9 Bäst i sektionen2 p
10 Bäst i sektionen1 p

Petclass och petclass ungdom

BIS 1100 p
BIS 290 p
BIS 380 p
BIS 470 p
BIS 560 p
BIS 655 p
BIS 750 p
BIS 845 p
BIS 940 p
BIS 1035 p
Klassvinnare med Silverkort30 p
Klassvinnare utan Silverkort15 p
Tvåa i klassen med Silverkort20 p
Tvåa i klassen utan Silverkort10 p
Enbart Silverkort20 p


Poängsystem årets marsvin 2011-2013

Rasklass

BIS 1100 pBIS junior 180 p
BIS 290 pBIS junior 270 p
BIS 380 pBIS junior 360 p
BIS 470 pBIS junior 450 p
BIS 560 pBIS junior 540 p
BIS 655 pBIS junior 635 p
BIS 750 pBIS junior 730 p
BIS 845 pBIS junior 825 p
BIS 940 pBIS junior 920 p
BIS 1035 pBIS junior 1015 p
BIR med Cert50 p
BIR utan Cert15 p
BIR-R med Cert40 p
BIR-R utan Cert10 p
Enbart Cert/Ck20 p
Bästa Guidestandard 15 pBästa Klippta Långhår 15 p
Bästa Guidestandard 23 pBästa Klippta Långhår 23 p
Bästa Guidestandard 31 pBästa Klippta Långhår 31 p
Bästa Ostandardiserad 15 pBästa Uppfödargrupp 15 p
Bästa Ostandardiserad 23 pBästa Uppfödargrupp 23 p
Bästa Ostandardiserad 31 pBästa Uppfödargrupp 31 p

Petclass

anmälda djur
placering1-2021-4041-6061+
BIS 160 p80 p100 p120 p
BIS 245 p60 p80 p100 p
BIS 340 p50 p70 p90 p
BIS 445 p60 p80 p
BIS 540 p50 p70 p
BIS 645 p60 p
BIS 740 p55 p
BIS 850 p
BIS 945 p
BIS 1040 p
Silverkort20 p
Klassvinst10 p