Utställningsregler

Nedanstående är endast utvalda delar av våra regler som berör utställningar för att ge en kort info om vad som gäller. I regelverket hittar du de fullständiga reglerna som gäller kring utställningar.

Generella regler vid utställningar och visningar

Gällande marsvinet

 • Minimiålder för utställda djur är 2 kalendermånader (ex. ett marsvin som är fött 5/6 får ställas ut först 5/8).
 • Marsvin som vistas på PR-visning eller utställning oavsett ändamål (t ex till salu eller leverans) ska minst vara 5 veckor gamla och bör inte vara för små i storlek. En rekommendation är att marsvinsungen väger runt 300 gram. Vikten kan dock variera lite beroende på ras eller kullstorlek.
 • Marsvin äldre än sex år får inte ställas ut eller visas på PR-visning. Djur äldre än fyra år bör i normalfallet inte ställas ut eller visas.
 • Kastrater får ställas ut.
 • Hona med ungar yngre än fyra veckor får inte ställas ut eller visas på PR-visning.
 • Dräktiga eller sjuka djur får inte ställas ut eller visas på PR-visningar.
 • Vid hälsokontrollen avvisas djur med symtom av sjukdom, t.ex. diarré eller ohyra. Vid symtom av ringorm avvisas samtliga djur från ägaren/ägarens familj. De djur som stoppas vid hälsokontrollen äger rätt att få en ny prövning av BIS-domaren innan bedömningen startar.

Gällande utställaren

 • Medlemskap är obligatoriskt för alla utställare. Undantag från denna regel ges vid ägarens första utställningstillfälle.
 • Utställaren ska äga djuret. Djuret får visas för domaren av annan än ägaren.
 • Anmälan till utställning ska ske på SMFs anmälningsblankett (via email eller post, poststämpel gäller) eller via SMFs webbanmälan.
 • För att en anmälan till utställning ska bli godkänd skall den vara inskickad till rätt anmälningsmottagare och betald inom angiven tid. Efter sista anmälningsdag är anmälan bindande och återbetalning av avgift eller byte av anmält djur kan endast ske enligt regelverket för officiella utställningar.
 • Vid sen ankomst ska utställaren underrätta utställningskommittén i god tid före utställningsdagen t.ex. med tidtabeller m.m. Om utställaren kommer för sent utan förklaring/att anmäla i förväg beslutar utställningskommittén vad som ska gälla.

Regler för officiella utställningar

 • Marsvin som ska delta i officiella klasser ska vara registrerade inom SMF vid anmälningstillfället. Undantag är marsvin i utländsk ägo där ägaren är bosatt utanför Sverige, marsvin som är registrerade i annat nordiskt land samt de djur som ska delta i Pet Class sektionen.
 • Ett marsvin kan endast ställas ut i en officiell sektion per utställning med undantag för uppfödargrupp-sektionen.
 • Ägare till djur i rasklass, där ägaren är mellan 13 och 20 år, har möjlighet att vinna ett ungdomskort för extra bra presentation/(uppvisande) av djuret. Domaren har som uppgift att handleda alla deltagare under 20 år med tips, för att säkerställa utvecklingen i dennes marsvinsägande går framåt. Tre kort ger diplom ”extra lovande ungdom”. Fritt antal ungdomskort kan ges av domaren. Enhetliga ungdomskort och diplom ska användas.
 • Marsvin av rasen satin eller kombinationsras med satin får inte ställas ut i de officiella klasserna, undantag Pet Class och Pet Class Ungdom, på SMFs officiella utställningar.