Engelsk Crested

En engelsk crested är ett släthårigt, korthårigt marsvin med en crest (virvel) i pannan. På utställning delas engelsk crested upp i enfärgade som har hela kroppen i någon av de godkända färgerna, samt flerfärgade som har någon av de godkända teckningarna.

SMF:s standard för Crested

Det mest rastypiska hos en Crested är just cresten. I övrigt är en Crested en Self eller en Non-self och skall också bedömas som en sådan. En enfärgad Crested skall således ha en jämn färg av god nyans och den kroppsform som standarden föreskriver. En tecknad crested skall ha en distinkt och tydlig teckning. En Amerikansk Crested skall ha en jämnt fördelad avvikande crestfärg. Utöver detta skall de alla varianterna av Crested ha en crest med den rätta placeringen och formen. För att en Crested av respektive variant skall kunna anses vara av god kvalitet skall dessa punkter hålla hög kvalitet.

CRESTED ENFÄRGADE

Kroppsform 20

Kroppen skall vara kort och kompakt med breda och höga skuldror. Nacken skall vara djurets högsta punkt. Djurets huvud skall vara kort och brett med välvd profil. Huvudet skall vara proportionerligt i förhållande till kroppen, minst 1/4 av marsvinet. Djuret skall ha normal storlek i förhållande till ålder. En viss könsprägel är önskvärd gällande kroppsform.
De vanligaste felen: Huvud: platt panna, smalt huvud, spetsig nos, långt huvud eller för litet huvud. Kropp: Midja, kantighet, smala skuldror, omarkerad nacke, felaktig benställning, bred bakdel (s.k. päronform), överbyggd eller kraftigt sluttande bakdel. Avvikande storlek i förhållande till åldern. Väl utvecklade extra spenar.
Diskvalificerande fel: Skelettdefekter och missbildningar

Öron 10

Öronen skall vara stora, släta och slokande. De skall vara vågrätt placerade långt ifrån varandra. 
De vanligaste felen: Fel ansatta, veck, för små, flikar, skadade, för lätta/lyftande, mekaniska skador. 
Diskvalificerande fel: Avsaknad av ytteröra.

Ögon 10

Ögonen skall vara stora, runda och klara. 
De vanligaste felen: Felformade, rinnande, små, ojämnt stora eller skador, hängande ögonlock, icke synlig fattyeye. 
Diskvalificerande fel: Grava ögonskador/sjukdomar t.ex. katarakt, glaukom, synlig fatty-eye, blindhet.

Pälskvalitet 15

Pälsen skall vara kort (ca 2 cm), slät, mjuk och glansig. 
De vanligaste felen: Grov, fet, oelastisk, ullig, vågig, tunn, för lång (över 4 cm), långa strån, torr, mjällig, kala fläckar, antydan till kjol. Kala fläckar mindre än 0,5 cm i diameter. 
Diskvalificerande fel: Åsar, ögonbryn, rosetter, polisonger, kjol, för lång päls (över 5 cm). Kala fläckar större än 0,5 cm i diameter.

Färgens nyans 10

Alla enligt standarden godkända enfärgade varianter är tillåtna. Se allmänna färgbeskrivningarna: enfärgade. Färgen skall vara av beskriven nyans för varje färgvariant. 
De vanligaste felen: Fel nyans, hårstrån i avvikande färg, flammighet samt sotade öronkanter, öron och trampdynor på ljusa varianter. 
Diskvalificerande fel: Fläckar i avvikande färg (minst 0,5 cm i diameter), fel ögonfärg, felfärgade klor.

Färgens jämnhet 10

Pälsens färg skall gå ända in till hårbotten. Färgen skall vara jämn över hela djuret. 
De vanligaste felen: Ljus underfärg, ljus mage/fötter, flammighet.

Crest 15

Cresten skall utstråla från en nålfin central punkt placerad mellan öron och ögon. Till formen skall den vara rund och djup. 
De vanligaste felen: Kluven, platt, sned, felplacerad, oval, kantig, för liten/stor crest. Crest med öppet centrum. 
Diskvalificerande fel: Kraftigt felplacerad eller dubbel crest.

Kondition/presentation 10

Djuret skall vara välbyggt och muskulöst med fast hull. Ett välskött, rent och välpresenterat djur skall ges full poäng. 
De vanligaste felen: Långa klor, smutsig, kraftig fällning, sår, ärr, mager/överviktig, oren talgkörtel, skadade tänder, markerat nosstreck och missfärgad päls. 
Diskvalificerande fel: Avsaknad av klor/extra klor, all sorts ohyra, dräktighet, sjukdom, vanskötsel, främmande ämnen i pälsen, avsaknad av tänder.

SUMMA 100


CRESTED PINK-EYED WHITE

Denna skala används enbart för rödögda vita cresteds. Anmärkningar på färgen så som exempelvis missfärgning bedöms under kondition/presentation. Skalan jämställs med den för enfärgade cresteds vid placering, dvs. slutsumman är avgörande för all placering inom crested-rasen.

Kroppsform 25

Öron 15

Ögon 15

Pälskvalitet 15

Crest 15

Kondition/presentation 15

SUMMA 100


CRESTED TECKNADE

Kroppsform 15

Kroppen skall vara kort och kompakt med breda och höga skuldror. Nacken skall vara djurets högsta punkt. Djurets huvud skall vara kort och brett med välvd profil. Huvudet skall vara proportionerligt i förhållande till kroppen, minst 1/4 av marsvinet. Hos tecknade cresteds accepteras mindre avvikelser främst på huvudets form Djuret skall ha normal storlek i förhållande till ålder. En viss könsprägel är önskvärd gällande kroppsform.
De vanligaste felen: Huvud: platt panna, smalt huvud, spetsig nos, långt huvud eller för litet huvud. Kropp: Midja, kantighet, smala skuldror, omarkerad nacke, felaktig benställning, bred bakdel (s.k. päronform), överbyggd eller kraftigt sluttande bakdel. Avvikande storlek i förhållande till åldern. Väl utvecklade extra spenar.
Diskvalificerande fel: Skelettdefekter och missbildningar

Öron 10

Öronen skall vara stora, släta och slokande. De skall vara vågrätt placerade långt ifrån varandra. 
De vanligaste felen: Fel ansatta, veck, för små, flikar, skadade, för lätta/lyftande, mekaniska skador. 
Diskvalificerande fel: Avsaknad av ytteröra.

Ögon 10

Ögonen skall vara stora, runda och klara. 
De vanligaste felen: Felformade, rinnande, små, ojämnt stora eller skador, hängande ögonlock, icke synlig fatty-eye. 
Diskvalificerande fel: Grava ögonskador/sjukdomar t.ex. katarakt, glaukom, synlig fatty-eye, blindhet.

Pälskvalitet 10

Pälsen skall vara kort (ca 2 cm), slät, mjuk och glansig. 
De vanligaste felen: Grov, fet, oelastisk, ullig, vågig, tunn, för lång (över 4 cm), långa strån, torr, mjällig, kala fläckar, antydan till kjol. Kala fläckar mindre än 0,5 cm i diameter. 
Diskvalificerande fel: Åsar, ögonbryn, rosetter, polisonger, kjol, för lång päls (över 5 cm). Kala fläckar större än 0,5 cm i diameter.

Färg 10

Se respektive teckningsvariant samt vidare under de allmänna färgbeskrivningarna.

Teckning 20

Se respektive teckningsvariant.

Crest 15

Cresten skall utstråla från en nålfin central punkt placerad mellan öron och ögon. Till formen skall den vara rund och djup. 
De vanligaste felen: Kluven, platt, sned, felplacerad, oval, kantig, för liten/stor crest. Crest med öppet centrum. 
Diskvalificerande fel: Kraftigt felplacerad eller dubbel crest.

Kondition/presentation 10

Djuret skall vara välbyggt och muskulöst med fast hull. Ett välskött, rent och välpresenterat djur skall ges full poäng. 
De vanligaste felen: Långa klor, smutsig, kraftig fällning, sår, ärr, mager/överviktig, oren talgkörtel, skadade tänder, markerat nosstreck och missfärgad päls. 
Diskvalificerande fel: Avsaknad av klor/extra klor, all sorts ohyra, dräktighet, sjukdom, vanskötsel, främmande ämnen i pälsen, avsaknad av tänder.

SUMMA 100

English Crested Buff
English Crested Solid goldenagouti