Teckningar

På utställning delas nonself upp i Tickade, Tecknade och Maskade. Till Tickade räknas agouti, argente, solid agouti, solid argente, tan, fox och otter. Till Tecknade räknas tvåfärgade, trefärgade,tortoiseshell & white, tortoiseshell, dalmatiner, roan, brindle, dutch, magpie och harlequin. Till Maskade räknas himalaya och california.