Stadgar och Regler

Här hittar du våra stadgar och regler i helhet.

Stadgar och regler (pdf, uppdaterad 2012-10-24)
Innehåller:

 • Stadgar för SMF Riksförening
 • Regler för SMF Riks
 • Stadgar för lokalavdelning
 • Regler för lokalavdelning
 • Stadgar för riksföreningens specialklubbar/sektioner
 • Stadgar för domarkommittén
 • Regler för domarkommitténs praktiska arbete


Regelverket (pdf, uppdaterad 2016-12-26)
Innehåller:

 • Regler för inträde i Svensk Marsvinsstandard
 • Regler för inträde i Guidestandard
 • Generella regler vid utställningar och visningar
 • Regler för Officiella utställningar
 • Registrering av marsvin, uppfödarnamn & titlar


NM Regelverket (pdf, uppdaterad 2016-09-03)
Innehåller:

 • Regler för medlemskap
 • Regler för uppfödarnamn
 • Regler championat och titlar
 • Regler för Nordiska Mästerskapen

Godkända raser och färger NM 2019 (pdf)