Stadgar och Regler

Här hittar du våra stadgar och regler i helhet.

Stadgar och regler (pdf, uppdaterad 2023-01-25)
Innehåller:

 • Stadgar för SMF Riksförening
 • Regler för SMF Riks
 • Stadgar för lokalavdelning
 • Regler för lokalavdelning
 • Stadgar för riksföreningens specialklubbar/sektioner
 • Stadgar för domarkommittén
 • Regler för domarkommitténs praktiska arbete

Regelverket (pdf, uppdaterad 2024-01-01, En lista över alla uppdateringar hittar ni här: PDF)
Innehåller:

 • Regler för inträde i Svensk Marsvinsstandard
 • Regler för inträde i Guidestandard
 • Generella regler vid utställningar och visningar
 • Regler för Officiella utställningar
 • Registrering av marsvin, uppfödarnamn & titlar

Tillfälligt regelverk för utställningar under Covid-19 pandemin (upp. feb. 2022)
Innehåller:

 • Annons och utställningsanmälan
 • Lokal & begränsa antalet deltagare
 • Incheck
 • Bedömning
 • Hygien
 • Förtäring & försäljning

NM Regelverket (pdf, uppdaterad 2023-12-03)
Innehåller:

 • Regler för medlemskap
 • Regler för uppfödarnamn
 • Regler championat och titlar
 • Regler för Nordiska Mästerskapen

Godkända raser och färger NM 2023 (pdf)


Domare och bedömningar inom SMF
Detta häfte riktar sig främst till utbildade domare i både pet-class och rasdjur inom Svenska Marsvinsföreningen.

Innehåller:

 • Utdrag ur stadgar och regler
 • Domaren och marsvinet
 • Domaren och standarden
 • Domarens bedömning av kondition/presentation
 • Domaren och utställaren
 • Domaren, kollegiet och arrangör
 • Domaren och internationella domaruppdrag