Författararkiv: Jenny

Motioner till DKs årsmöte

De här motionerna har inkommit till standardrådets/Domarkommitténs årsmöte. Maila gärna synpunkter till uppfödarrepresentanterna cathjoh3@gmail.com eller godisgrisen.gj@gmail.com årsmötet är 202210-01/Uppfödarrepresentanterna Catharina Johansson och Gisela Jansson

Utställning i Sundbyberg och RAS vilande

Ny annons till utställning i Sundbyberg 221029: Kommande utställningar SMFs specialsektion RAS har lagts vilandeDå flera i RAS styrelse av olika anledningar behöver avsäga sig sina uppdrag och specialsektionen inte längre har en fulltalig styrelse har RAS nu lagts vilande i avvaktan på SMFs årsstämma 2023 där upplösande kan ske enligt SMFs stadgar.

Påminnelse: Motioner till DK

En av domarkommittén uppgifter är att motta förslag till ändringar i standard och utställningsregler, samt att bearbeta dessa för beslut genom att skicka ut dem på remiss till lämpliga instanser. Domarkommittén påminner om att motioner gällande detta skall vara DK’s ordförande tillhanda senast 2022-08-31. Tänk på att ställa din motion på ett sätt som gör… Läs mer »

Ändrad annons NM i Norge

NM annonsen har gjort en ändring gällande antal djur/per person som får tas med samt catering. Mer info hittar ni i annonsen under utställningskalendarium.

Motioner till DK

En av domarkommittén uppgifter är att motta förslag till ändringar i standard och utställningsregler, samt att bearbeta dessa för beslut genom att skicka ut dem på remiss till lämpliga instanser. Domarkommittén påminner om att motioner gällande detta skall vara DK’s ordförande tillhanda senast 2022-08-31. Tänk på att ställa din motion på ett sätt som gör… Läs mer »

Spännande webbseminarium i höst!

Hej alla Till hösten anordnas ett webbseminarium om rasen Himalaya med den brittiske uppfödaren Greg Jackson. Alla som är medlemmar i SMF får delta och seminariet arrangeras av specialsektionen RAS-Ras & Avelsmarsvin Sverige i samarbete med SMF Riks. Greg har också en egen Youtubekanal: ”Guinea Pigs with Greg”, en guldgruva fylld med marsvinskunskap som ni… Läs mer »