Kontakt

Tveka inte att ta kontakt med oss!

Föreningen

Är du ny medlem eller funderar på att bli medlem och har frågor som rör föreningen? Kanske har du frågor kring utställningar eller annan verksamhet? 
Ta kontakt med din lokala kontaktperson, se respektive lokalavdelning.

Har du tankar, ideér eller synpunkter som rör SMF och vår verksamhet? 
Se styrelsen, samt lokalavdelningarnas styrelser.

Medlemsskap

Frågor som rör medlemsskap, adressändring m.m. Medlemsregistrator är:
Jennifer Dittgen • medlem@svenskamarsvinsforeningen.se

MarsvinsMagazinet

Alla medlemmar välkomnas att skicka material, idéer och tips till vår medlemstidning. Redaktör är:
Monica Kullgren • mm@svenskamarsvinsforeningen.se

Registrering av marsvin

Anja Hamrin • registrator@svenskamarsvinsforeningen.se
Minna Thomé • registrator.minna@svenskamarsvinsforeningen.se

Adress till registratorerna hittar du här.

Registrering av uppfödarnamn

Maria Wigenborg • uppfodarregistrator@svenskamarsvinsforeningen.se

Adress till registratorn hittar du här.

EE och Nordiska samarbetet

Lena Tysk • Lena.tysk@telia.com

Kontaktperson för frågor gällande Europeiska föreningen samt SMFs samarbete med övriga Nordiska föreningar.

Hemsidan

Ta gärna kontakt om du har idéer, tankar eller frågor som rör hemsidan. Det är också mycket uppskattat ifall du rapporterar om det är något som inte fungerar. Även frågor kring webbanmälan m.m. Webmaster är:
Jenny Dittgen • webmaster@svenskamarsvinsforeningen.se