Ohyra & svampangrepp hos marsvin

I denna översikt har vi samlat information om olika ohyra och svampangrepp som kan drabba marsvin.

Static Lice (Chirodiscoides caviae)

Static lice är små pälskvalster med en storlek på ca 0,3-0,4 mm som lever av marsvinets hud- och pälsavlagringar. I pälsen brukar de se ut som jättesmå prickar som sitter fast på hårstråna.
Vanligtvis brukar de sitta runt hakan, baken och på kinderna. På ljusa marsvin är static lice mörka och på mörka marsvin är de ljusa.
De är rätt så harmlösa och orsakar sällan obehag för marsvinet. Vid ett mycket stort angrepp kan dock klåda och hud- och pälsförändringar uppstå.
I flera nordiska länder, Sverige inräknat, är det inte tillåtet med static lice på utställningar.

Behandling:
– Frontline Spray 2,5mg/ml, substans: fipronil (receptfritt på apotek), 3-6 pumptag, beroende på pälslängd, i händerna (handskar) som fördelas i pälsen.
– Ivomec, substans: ivermectin (receptbelagd), injektion under huden (subkutan).
– Stronghold, substans: selamektin (receptbelagd, spot-on, 30 mg/kg som droppas i djurets nacke).

Bilder på Static Lice


Pälsätare (Gliricola porcelli, Gyropus ovalis och Trimenopon hispidum)

Är ett samlingsnamn för olika löss som livnär sig på döda hudceller, hudavlagringar, körtelsekret och ibland även blod (Trimenopon hispidum) från marsvinet.
Alla tre arter skiljer sig i utseendet men har gemensamt att deras huvudet är bredare än bröstet. Gliricola porcelli (avlång, vit-gulbrun) och Gyropus ovalis (vit) är nästa lika stort med ca 1,1-1,2 mm (hanar) och ca 1,4 mm (honor) medans Trimenopon hispidium är störst med ca 1,6–2,2 mm (hanar) och ca 1,7–2,3 mm (honor). De lever ca 2-3 månader. 
Pälsätare anträffas vanligast runt ögon, öron och halspartiet. Vid starkt angrepp kan de också förekomma på ryggen. De är snabba och när man delar på marsvinets päls så ”springer” de iväg och gömmer sig, varför de också kallas för ”running lice”. Äggen lägger de gärna runt ögon, nos, öron och könsorgan. Marsvin som har mycket pälsätare kliar sig och är i regel glesare i pälsen på de angripna ställena.

Behandling:
– Ivomec, substans: ivermectin (receptbelagd), injektion under huden (subkutan).
– Stronghold, substans: selamektin (receptbelagd, spot-on, 30 mg/kg som droppas i djurets nacke).
– Frontline Spray 2,5mg/ml, substans: fipronil, (receptfritt på apotek), 3–6 pumptag, beroende på pälslängd, i händerna (handskar) som fördelas i pälsen.

Behandlingen behöver eventuellt upprepas efter 10–14 dagar. Marsvinets omgivning behöver också behandlas för att minska risken för återfall.

Bilder på pälsätare (Gliricola porcelli)


Loppor

Det finns inga specifika marsvinsloppor. Dock kan marsvin drabbas av loppor från katter (Ctenocephalides felis), kaniner (Spilopsyllus cuniculi) och råttor (Nosopsyllus fasciatus).
Detta kan hända när man börjar utfodra med grönt utifrån eller har sina marsvin ute på gräset under sommaren.

Behandling:
– Frontline Spray 2,5mg/ml, substans: fipronil, (receptfritt på apotek), 3-6 pumptag, beroende pälslängden, i händerna (handskar) som fördelas i pälsen.
Djurens omgivning bör också behandlas.


Ringorm

Kallas också för revorm, är en svampinfektion. Symptomen är kala fläckar med skorvig hud, främst runt nos, tassar, öron och ögon där pälsen är som tunnast, men kan förekomma överallt på kroppen. Ringorm kan yttra sig som runda pälslösa ringar, men även som en liten kal fläck runt exempelvis ett öga. Det kliar och irriterar huden. Pälsen lossnar lätt och marsvinet blir mjälligt. Kontakta veterinär för att få konstaterat om det är ringorm. Veterinären skriver ut lämpligt svampmedel. Har man flera djur hemma måste alla behandlas. Ringorm kan drabba både människor och djur, om någon i familjen visar symtom kontakta läkare omedelbart. Sanering av allt som varit i kontakt med djuren, hus, textilier, burar, kammar, skålar osv göras vid varje behandlingstillfälle. Ringorm är mycket smittsamt och det är lätt att man tror att det kan vara något annat än just ringorm så vid minsta misstanke bör veterinär uppsökas. Ett skrapprov/odling för att konstatera eller utesluta ringorm ska tas innan behandling inleds.

Läs mer om ringorm: Klick

Bilder på ringorm


Skabb/Sellnic (Trixacarus caviae)

Mest känt som Sellnic. Ett kvalster som gräver sig in i marsvinets hud för att lägga sina ägg där. På samma sätt gräver sig larverna ut igen. Deras munverktyg samt utsöndringen av saliv orsaker mycket klåda vilket obehandlat kan leda till djurets död.
Inom 2–3 veckor utvecklas larven till en könsmogen hona.
Skabb uppträder t.ex vid stress, smutsig omgivning, fel utfodring (brist på c- och a-vitamin) samt via andra marsvin.
Ett angrepp kan i början likna ringorm genom skorpig och flaggande hud samt håravfall. Senare tillkommer kraftig klåda, kala fläckar i pälsen, rodnad och små sår i huden eftersom marsvinet kliar och biter sig själv. Avmagring, rastlöshet och epilepsiliknande anfall förekommer vid ett mycket stark och långt gånget angrepp.

Djur som har drabbats av sellnic behöver omedelbar behandlas av en veterinär. Behandla också marsvinets burkompisar även om de inte visar några symptom, eftersom de ändå kan vara smittbärare. Det är också viktigt att sanera marsvinens bostad och handdukar osv vid varje behandlingstillfälle. Extra c-vitamin stödjer tillfrisknandet.

Behandling:
– Ivomec, substans: ivermectin (receptbelagd, 3 injektioner med 7–10 dagars avstånd).
– Stronghold, substans: selamektin (receptbelagt, spot-on, 30 mg/kg som droppas i djurets nacke, behöver upprepas 1-2 gånger).
– Sebacil, substans: foxim (receptbelagd, späds i vatten, följ anvisningen på förpackningen. 3 bad med 7–10 dagars mellanrum).


Fler kvalster som marsvin kan drabbas av  

Demodex caviea
Angrepp är mycket sällsynt och brukar oftast vara symptomlös. I enstaka svårare fall kan glesare päls och håravfall fastställas vid sidorna, samt kan förekomma mellan bakbenen och på mage.
Buren och omgivningen behöver behandlas också under tiden som behandlingen pågår.
Extra c-vitamin stödjer tillfrisknandet.

Behandling: Samma behandling som vid sellnic (se ovan).


Cheyletiella parasitivorax
Detta kvalster lever i översta hudskikten och livnär sig på andra kvalster först och främst, och annars på marsvinets hudpartiklar om inga andra kvalster finns. Deras ägg klistras fast på hårstråna. Vanligast är ett angrepp vid skuldrorna och rygg och orsaker rastlöshet, klåda och mjäll. Hos ungdjur förekommer hudförändringar som liknar sellnic.
Bur och omgivningen bör också behandlas under tiden.
Mer vanligt förekommer denna sort av kvalster hos kaniner.

Behandling:
– Ivomec, substans: ivermectin (receptbelagd, 3 injektioner med 7–10 dagars mellanrum).


Trombicula autumnalis (höstgräskvalster)
Ett ljusröd kvalsterlarv som är vanlig under sensommar/höst. Marsvin kan drabbas av det genom grönt utifrån som utfodras eller när de är i sina sommarburar på gräsmattan.
Ett angrepp med gräskvalster orsaker hudrodnad, kliande och utslag.

Behandling:
– Frontline Spray 2,5mg/ml, ämne: fipronil, (receptfritt på apotek), topsas med en bomullspinne på drabbat område.


Myiasis (angrepp med larver av spyflugan)

Inte vanligt men kan förekomma hos marsvin och ett angrepp kan i värsta fallet leda till djurets död om det inte upptäcks i tid.
Har man sina marsvin ute på sommaren så är det viktigt att kontrollera regelbundet att pälsen är ren och torr och att inga större sår finns. Lider ett marsvin av inkontinens eller diarré eller har öppna sår så ökar detta risken för ett angrepp. Spyflugor är snabba att lägga sina ägg. Och kläcks larverna förstör de hud och i värsta fall även underliggande muskelvävnad. Dessutom uppträder oftast bakteriella sekundärinfektioner.

Behandling:
Alla larver måste tas bort omedelbart. Detta sker manuellt med t.ex en pincett efter man har rakat området. Därefter behöver såret rengöras.
Ett besök hos en veterinär behövs om larverna sitter för djupt och/eller huden är infekterad. Då kan sårrevision behöva göras och antibiotika krävas. Veterinären kan också injicera Ivomec (substans: ivermectin) som dödar larverna.


Fästingar

Marsvin som är ute på sommaren, men även marsvin inomhus kan drabbas av fästingsbett.
Oftast sker detta när man har plockat grönt utifrån och sällan av att man själv bär med sig en fästning som hamnar på marsvinet. Enstaka fästingar är inget problem. Ibland kan det dock hända att fästingen sitter på ett ställe som är svårt att nå eller så har marsvinet hamnat på ett ställe med nykläckta fästingar och får många samtidiga fästingbett. Även om marsvin inte drabbas av sjukdomar som fästingar bär med sig så kan det vara bra att få bort de små odjuren ändå. Med speciella fästingplockare kan man ta bort de snabbt och enkelt. Kolla alltid att hela fästingen är borttagen. Sitter huvudet kvar kan det bli inflammerad. Vid inflammation runt bettet bör en veterinär kontaktas.

Marsvin som drabbas ofta av fästingbett kan behandlas med Frontline i förebyggande syfte.

Förebyggande:
Frontline Spray 2,5mg/ml, substans: fipronil, (receptfritt på apotek), 3-6 pumptag, beroende pälslängden, i händerna (handskar) som fördelas i pälsen. 1 gång per månad.

Bild på olika borttagningsverktyg