Merino

Merinon är ett långhårigt marsvin med en coronet (virvel i pannan). Idealet för en merino är att pälsen utkammad uppifrån sett bildar en halvcirkel med lika lång päls åt alla håll. Pälsen är lockig och mjuk.

SMF:s standard för Merino

En Merino är först och främst en långhårsras, och därför är också pälsen det viktigaste hos en Merino. För att ge en Merino det så typiska uttrycket är det vackra huvudet med sin “krona”, pälskvaliteten och kroppsformen av stor betydelse. En lång, jämn och tät päls av utmärkt kvalitet är det mest rastypiska hos en Merino, och för att en Merino skall kunna anses vara av god kvalitet skall dessa punkter hålla hög kvalitet.

Kroppsform 15

Kroppen ska vara kort, kompakt, lågställd och jämnhög med breda skuldror. Djurets huvud ska vara kort och brett. Huvudet skall vara proportionerligt i förhållande till kroppen, minst 1/4 av marsvinet. Djuret skall ha normal storlek i förhållande till ålder. En viss könsprägel är önskvärd gällande kroppsform.
De vanligaste felen: Huvud: platt panna, smalt huvud, spetsig nos, långt huvud eller för litet huvud. Kropp: Midja, kantighet, smala skuldror, felaktig benställning, bred bakdel (s.k. päronform), överbyggd eller kraftigt sluttande bakdel. Avvikande storlek i förhållande till åldern. Väl utvecklade extra spenar.
Diskvalificerande fel: Skelettdefekter och missbildningar

Öron 5

Öronen skall vara stora, släta och slokande. De skall vara vågrätt placerade långt ifrån varandra. 
De vanligaste felen: Fel ansatta, veck, för små, flikar, för lätta/lyftande, mekaniska skador. 
Diskvalificerande fel: Avsaknad av ytteröra.

Ögon 5

Ögonen skall vara stora, runda och klara. 
De vanligaste felen: Felformade, rinnande, små, ojämnt stora eller skador, hängande ögonlock, icke synlig fattyeye. 
Diskvalificerande fel: Grava ögonskador/sjukdomar t.ex. katarakt, glaukom, synlig fatty-eye, blindhet.

Pälskvalitet 15

Pälsen ska vara lockig, mjuk och ullig. Den ska ge ett livfullt intryck och en elastisk känsla. Magpälsen och morrhåren skall vara lockiga. Huvudet skall vara beklätt med krusig utstående päls. 
De vanligaste felen: För rak, sträv, oelastisk, fet och/eller sliten päls. Kala fläckar mindre än 0,5 cm i diameter. 
Diskvalificerande fel: Totalt rak päls. Kala fläckar större än 0,5 cm i diameter.

Pälstäthet 10

Pälsen ska vara mycket tät och fyllig. Pälstätheten ska vara jämn både runtom kroppen och från kroppen och ut mot hårtopparna. 
De vanligaste felen: Ojämn eller för gles pälstäthet.

Skuldror och sidor 15

Här ingår all päls från kindpälsen, via skulderpälsen till sidopälsen som slutar vid djurets höfter. Pälsen på skuldror och sidor ska vara av jämn längd och harmoniera med släpet. 
De vanligaste felen: Mindre avvikelser i pälslängd i förhållande till åldern. Ojämn pälslängd (t.ex. droppform) och avsaknad av hårtoppar. Tuggad eller klippt päls. Mindre, obetydlig skada på pälslängden. 
Diskvalificerande fel: Stora avvikelser i pälslängd i förhållande till åldern. Större synlig skada av pälslängden. Rosetter.

Släp 15

Släpet utgörs av pälsen som växer på djurets bakdel från höft till höft. Pälsen i släpet ska vara av jämn längd och harmoniera med skuldror och sidor, så att de bildar en helhet. Merinon skall presenteras med bena. Idealet för merinon är att pälsen uppifrån sett bildar en halvcirkel med lika lång päls åt alla håll. Ett något ovalt intryck accepteras. Vid pälsbedömning på långhår ska längden bedömas efter djurets ålder med tanke på att pälsen växer ca 25 mm per månad. Hårtopparna ska finnas kvar vilket hos färgade djur syns som ett mörkare band längst ut på pälsen. 
De vanligaste felen: Mindre avvikelser i pälslängd i förhållande till åldern. Ojämn pälslängd (t.ex. droppform) och avsaknad av hårtoppar. Tuggad eller klippt päls. Mindre, obetydlig skada på pälslängden. 
Diskvalificerande fel: Stora avvikelser i pälslängd i förhållande till åldern. Större synlig skada av pälslängden. Rosetter.

Coronet 10

Coroneten är en rosett placerad mellan öron och ögon. Den ska vara symmetrisk, vårdad, jämn och följa huvudets form. Den ska inge ett balanserat intryck och utstråla från en nålfin central punkt mellan öron och ögon. 
De vanligaste felen: Osymmetrisk, kluven, platt och/eller för stor/liten coronet likväl som ovårdad coronet och öppet centrum. 
Diskvalificerande fel: Dubbel coronet.

Kondition/presentation 10

Djuret skall vara välbyggt och muskulöst med fast hull. Ett välskött, rent och välpresenterat djur skall ges full poäng. Ett långhårigt djur skall presenteras utkammat och på platta. Långhårsrasen merino får presenteras med eller utan bena. 
De vanligaste felen: Långa klor, smutsig, kraftig fällning, sår, ärr, mager/överviktig, oren talgkörtel, skadade tänder, markerat nosstreck och missfärgad päls. 
Diskvalificerande fel: Avsaknad av klor/extra klor, all sorts ohyra, dräktighet, sjukdom, vanskötsel, främmande ämnen i pälsen, avsaknad av tänder.

SUMMA 100

Merino Golden/White
Merino Cream/White