Hem


Marsvinsmagasin

Marsvinsmagasin 1 2021 finns nu tillgänglig under medlemssidor.

Ett härlig nummer med ett stort Skinnyspecial, informativa texter om förlossningskomplikationer, intervjuer med rasdomare samt petclassdomare som berätter lite av sig själv och mycket mer.


SMF finns nu på Instagram

Besök oss gärna:
https://www.instagram.com/svenskamarsvinsforeningen/


Hjälp oss att bli bättre

Hej alla 🙂

För att kunna förbättra och utveckla SMF-Svenska Marsvinsföreningen framöver skulle vi gärna få in åsikter och funderingar oavsett om ni är medlem eller inte.
Alla får delta och det krävs ingen inloggning heller.
Undersökningen är uppdelat. Välj därför den undersökningsgruppen som du själv tillhör (medlem / inte medlem). Vi hoppas på att många deltar och hjälpar oss att bli bättre framöver 🙂
Här hittar ni undersökningen: Klick


Uppfödare- och Marsvinsförmedling

Vi har på SMF:s hemsida och facebooksida sökt efter intresserade som vill hjälpa till som uppfödare- och marsvinsförmedlare och har nu funnit två personer lämpliga för uppdraget.
De kommer tillsammans att utgöra SMF:s uppfödare- och marsvinsförmedling.
Vi välkomnar Helena Pettersson & Kristina Lundberg! Du som söker marsvin kontakta gärna uppfödare- och marsvinsförmedlaren i ditt område. Läs mer här >> Klick


DK´s beslut om officiella webbutställningar

Tack alla lokalavdelningar för era svar.

DK har nu analyserat era inkommna svar och kan konstatera att det inte finns anledning till att ha ett regelverk för webbutställningar. Det innebär att SMFs webbutställningar kommer förbli oreglerade till innehåll. Dock kan föreningens officiella verktyg och forum som standard, katalogprogram, hemsida och fb sida endast nyttjas då RIKS, DK eller en lokalavdelning står bakom som arrangör.

Med vänlig hälsning / DK’s styrelse // Carina Stjernman


Champion, Multichampion och Årets titlar 2020 till årsbok

Nu är det dax att skicka in material till årsboken!
Har du ett marsvin som blivit Svensk Champion under 2020 så finner du formulär på hemsidan. Där kan du även skicka in bilder till årsboken.
Championatsregistrering

Har ditt djur inte blivit Champion men har fått någon titel som årets xx (titta på listan Årets Marsvin 2020 på hemsidan)?
I så fall vill vi gärna ha in ditt foto och uppgifter från utställningarna. Även detta kan du fylla i på samma blankett.
Har du frågor så maila domarkommitten@svenskamarsvinsforeningen.se


Medlemsavgift 2021

Hej alla medlemmar

Här kommer en liten påminnelse om medlemsavgiften för 2021

Medlemskap Helår 2021 (januari-december): 300:-
Halvår (juli-december, nya medlemmar) 175:-
Familjemedlem över 16 år: 150:-
Familjemedlem under 16 år: 75:-
Bosatt utanför Sverige: 300:-.Betalas in på SMFs pg 47 43 94-4 .

Ange vid betalningen gärna följande: Medlemsnummer, namn, mailadress


Bli medlem i RAS sektion

För 100:- blir du medlem för resten av det här året och hela 2021.
Som medlem i RAS får du delta på exclusiva ras utställningar, föreläsningar, seminarium och andra aktiviteter som vi anordnar.
Tillsammans utvecklar vi rasmarsvinen i Sverige.

Gör din inbetalning till RAS plusgiro: 31 01 21-9. Markera din inbetalning med Namn, adress, e-post och mobilnummer.

Välkommen till RAS – Ras & avelsmarsvin Sverige!


SMF på Youtube

Nu finns Svenska Marsvinsföreningen också på Youtube 🙂
Marsvin/Info rubriken har fått några filmer om kloklippning och burstädning inlagda.
Fler filmer är planerat och kommer så småningom.

Har ni förslag på filmer, så hör gärna av er till mig. Jenny


Dispens för uppfödarnamnsregistrering

Nu finns det en uppdaterat version av regelverket gällande dispens för uppfödernamnsregistrering under COVID19.
Regelverket hittar ni här: Klick


Ny rubrik-Sjukdomar

Nu finns det rubriken Sjukdomar under fliken Marsvin/Info.
Information kommer fyllas efter hand. Början är information om ringorm.


Kommunikationsplan

Riks styrelse har tagit beslut om att införa den kommunikationsplan som styrelsen under en tid arbetat fram.
Syftet med planen är att SMF:s olika kommunikationsvägar, MM, hemsida och FB, ska bli mer levande och kontinuerligt ska bli uppdaterade med material som är intressant för alla marsvinsintresserade.

Genom införandet av en kommunikationsplan så kommer föreningen att bli mer öppen och transparent. Detta då de olika föreningsfunktionerna ska kommunicera ut vad som diskuteras och vilka beslut som tas på mötena.

Kommunikationsplanen ska vara ett levande dokument som revideras när nya förutsättningar uppstår. Riks styrelse är medvetna om att det kommer ta lite tid innan arbetet efter planen fungerar som det ska. Det är också så att det kommer kräva lite arbete av lokalavdelningar, DK och riks för att detta ska fungera. Men vi är säkra på att detta är något som kommer göra att intresset för SMF ökar och på sikt föra föreningen framåt!

Fredrik Griberg
Ordförande

Kommunikationsplanen hittar ni HÄR under Föreningen-Kommunikationsplan


Material till Marsvinsmagasinet

Vi skulle behöva material till MM (deadline är den 15/6)
Allt är av intresse. Har du bilder, Artiklar mm. ? Skicka gärna in det till: Monica Kullgren • mm@svenskamarsvinsforeningen.se 🙂


Senaste Nytt

Välkommen till Svenska Marsvinsföreningens nya hemsida.

200731Motioner till DKs årsmöte skickas in senaste 31/8, läs mera här.

Du hittar utställningskalender under länken utställningar i menyn.

Föreningen

Svenska Marsvinsföreningen, ofta förkortad SMF, är en förening för alla som är intresserade av marsvin. Föreningen bildades 1983 av ett antal entusiaster främst för att man ville utveckla aveln med rasrena marsvin. Ett annat av föreningens mål är att sprida kunskap om marsvin och deras skötsel.

Läs mer: Föreningen


Bli medlem

Funderar du på att bli medlem i SMF? Medlemsskap kostar 300 kr för ett helt år (jan-dec) eller 175 kr för ett halvår (jul-dec, endast nya medl.). Som medlem får du tillgång till all vår verksamhet.

Läs mer: Bli medlem