SMF-medlemmar får rabatt hos Svenska Foder. Läs mer

Färgbedömning fortsättning

Redovisning av lokalavdelningarnas synpunkter på den stegvisa genomförandeplanen för färgbedömning på strävhår och långhår.

Under sommaren skickade DK styrelse ut standardrådets förslag till genomförandeplan för synpunkter till lokalavdelningarna. Svarstiden utökades efter önskemål till den 31 juli och riks styrelse publicerade även ett förtydligande på hemsidan den 19 juli.

Läs mer om svaren samt vad riks och domarkommitten beslutat.

 

Ny ordförande DK

Med anledning av Johanna Groths begäran att lämna Domarkommittens styrelse i förtid på grund av personliga skäl, träder Lena Tysk in som tillförordnad ordförande fram till årsmötet i november. Hon har varit suppleant i styrelsen tidigare. 

Föreningen

Svenska Marsvinsföreningen, ofta förkortad SMF, är en förening för alla som är intresserade av marsvin. Föreningen bildades 1983 av ett antal entusiaster främst för att man ville utveckla aveln med rasrena marsvin. Ett annat av föreningens mål är att sprida kunskap om marsvin och deras skötsel.

Läs mer: Föreningen

 

Bli medlem

Funderar du på att bli medlem i SMF? Medlemsskap kostar 300 kr för ett helt år (jan-dec) eller 175 kr för ett halvår (jul-dec, endast nya medl.). Som medlem får du vår tidning Marsvinsmagazinet (MM) hemskickad. Dessutom får du tillgång till all vår verksamhet.

Läs mer: Bli medlem

 

Facebook

Gilla vår sida på facebook för att följa föreningen och få uppdateringar om vad som händer i föreningen.