Hem

Champion, Multichampion och Årets titlar 2020 till årsbok

Nu är det dax att skicka in material till årsboken!
Har du ett marsvin som blivit Svensk Champion under 2020 så finner du formulär på hemsidan. Där kan du även skicka in bilder till årsboken.
Championatsregistrering

Har ditt djur inte blivit Champion men har fått någon titel som årets xx (titta på listan Årets Marsvin 2020 på hemsidan)?
I så fall vill vi gärna ha in ditt foto och uppgifter från utställningarna. Även detta kan du fylla i på samma blankett.
Har du frågor så maila domarkommitten@svenskamarsvinsforeningen.se


Gott Nytt År

Hoppas ni alla, människor som djur, kom lugnt in i det nya året 🙂

Under dagen skickar jag ut bekräftelsemail till alla som redan har betalat in medlemsavgiften för 2021.
Medlemssidorna kommer också uppdateras med det nya medlemskapsåret och är snart tillgängliga igen 😉

Som liten påminnelse:

Medlemskap Helår 2021 (januari-december): 300:-
Halvår (juli-december, nya medlemmar) 175:-
Familjemedlem över 16 år: 150:-
Familjemedlem under 16 år: 75:-
Bosatt utanför Sverige: 300:-.Betalas in på SMFs pg 47 43 94-4 .

Ange vid betalningen gärna följande: Medlemsnummer, namn, mailadress


SMF önskar God Jul


Resultat Jul webbutställning

Nu hittar ni resultat och bilder av alla placerade på hemsidan. Klick


Medlemsavgift 2021

Hej alla medlemmar

Här kommer en liten påminnelse om medlemsavgiften för 2021

Medlemskap Helår 2021 (januari-december): 300:-
Halvår (juli-december, nya medlemmar) 175:-
Familjemedlem över 16 år: 150:-
Familjemedlem under 16 år: 75:-
Bosatt utanför Sverige: 300:-.Betalas in på SMFs pg 47 43 94-4 .

Ange vid betalningen gärna följande: Medlemsnummer, namn, mailadress


Motioner till stämman 2021

Ta chansen att påverka och göra vår förening ännu bättre! Skriv din motion med förbättringsförslag. Motioner till stämman ska vara SMF Riks sekreterare: sekreterare@svenskamarsvinsforeningen.se tillhanda senast 31 december 2020 och publiceras i Marsvinsmagazinet nr 1-2021.


Bedömning JulWEBButställning


Katalogen som PDF fil hittar ni här: Klick


MM4 uppdaterad version

Hej
I MarsvinsMagazinet 2020-4 har vi nu uppdaterat information om enkäten om marsvinens hälsa. I dag 2020-11-18 kan du ladda ner den nya versionen av tidningen.
Du kan också svara på enkäten direkt på SMF:s hemsida här. Du behöver inte vara inloggad. Det är inga ändringar i själva enkätfrågorna!


SMF Standartrådet enkätsundersökning Hälsostatus

I syfte att undersöka hälsostatus hos våra marsvin beslutades på Domarkommittén årsmöte att vi som uppfödarrepresentanter får i uppdrag att genomföra en första kartläggning, vilket kommer göras som en enkätundersökning.
Vi vänder oss till dig som avlar och hoppas att så många som möjligt vill bidra till underlaget inför vår sammanställning.
Maila dina svar till maria.persson3@gmail.com eller fyll i svarsformuläret på hemsidan senast 20/12.

Mvh Maria Persson & Lottie Lundgren
Uppfödarrepresentanter Standardrådet


Marsvinsmagasin Nr. 4 och enkätsundersökning

Nu är Marsvinmagasinet Nr 4 online och finns tillgänglig på medlemssidor.
Enkätsundersökningen -om Hälsostatus av respektive ras- som finns i magasinet hittar ni här.

Trevlig helg er alla 🙂


SMF sydväst inbjuder till inofficiell WEBB Km och maskerad

Nu ligger annonsen uppe till sydvästs WEBB klubbmästerskap och maskerad. Alla sydvästmedlemmar är välkomna att anmäla 🙂


Motioner till stämman 2021

Motioner till stämman 2021 Ta chansen att påverka och göra vår förening ännu bättre! Skriv din motion med förbättringsförslag. Motioner till stämman ska vara SMF Riks sekreterare sekreterare@svenskamarsvinsforeningen.se tillhanda senast 31 december 2020 och publiceras i Marsvinsmagazinet nr 1-2021.


Webbutställning och julmaskerad

Nu kör vi igång med vår andra webbutställning.
Mer information hittar ni här


Bli medlem i RAS sektion

För 100:- blir du medlem för resten av det här året och hela 2021.
Som medlem i RAS får du delta på exclusiva ras utställningar, föreläsningar, seminarium och andra aktiviteter som vi anordnar.
Tillsammans utvecklar vi rasmarsvinen i Sverige.

Gör din inbetalning till RAS plusgiro: 31 01 21-9. Markera din inbetalning med Namn, adress, e-post och mobilnummer.

Välkommen till RAS – Ras & avelsmarsvin Sverige!


SMF på Youtube

Nu finns Svenska Marsvinsföreningen också på Youtube 🙂
Marsvin/Info rubriken har fått några filmer om kloklippning och burstädning inlagda.
Fler filmer är planerat och kommer så småningom.

Har ni förslag på filmer, så hör gärna av er till mig. Jenny


Dispens för uppfödarnamnsregistrering

Nu finns det en uppdaterat version av regelverket gällande dispens för uppfödernamnsregistrering under COVID19.
Regelverket hittar ni här: Klick


Tillåtet med utställningar igen

Riks styrelse har beslutat att lokalavdelningarna nu får börja arrangera utställningar igen efter det utställningsstopp som gällt sedan i våras.

För att utställningarna ska bli säkra har ett tillfälligt regelverk för utställningar under covid-19 pandemin tagits fram. Lokalavdelningarna måste när de arrangerar utställningar följa detta regelverk. Det gäller fram till och med 2020-12-31 men om läget kräver det så kommer kravet att följa det tillfälliga regelverket för utställningar att förlängas.

Under tiden det tillfälliga regelverket gäller så ges dispens för när utställningsannons måste publiceras. Senast 4 veckor innan utställning måste utställningsannonsen finnas publicerad på Svenska Marsvinsföreningens hemsida. Tillfälliga regelverket vid Covid19 hittar ni här: Regler och stadgar

Fredrik Griberg
Ordförande


Ny rubrik-Sjukdomar

Nu finns det rubriken Sjukdomar under fliken Marsvin/Info.
Information kommer fyllas efter hand. Början är information om ringorm.


Resultat webbutställning

Tusen tack till våra domare som ställde upp gratis i denna första webutställning. Med stor säkerhet kommer vi att köra en ny utställning senare i år! Och tusen tack till alla utställare som delade med sig av sina fina bilder.
Alla resultat och domarkommentarer finner ni här (klick)
Bilder av alla placeringar finner ni här (Klick)
Stort grattis till alla vinnare!
Diplom kommer på mail inom den närmaste tiden.
Vi alla längtar så mycket efter nästa live-utställning. Vår RIKS-styrelse kommer att ta beslut inom en överskåddlig framtid. Håll tummarna och ögonen öppna.

Maria Wigenborg & Carina Stjernman / Utställnings kommisarie


SM Inställt

SMF Riks ställer in SM på Svealands begäran

De senaste dagarna har lokalavdelningen Svealands styrelse diskuterat och kalkylerat kring om ett arrangemang av SM i Vilsta 2020 är möjligt.Det som vi kommit fram till är att vi tyvärr inte ser någon möjlighet till att arrangera SM 2020.

Skälen som beslutet grundar sig på är:
– Folkhälsomyndigheten har fortfarande kvar restriktionerna på att det inte får vara mer än 50 personer på denna typ av arrangemang. Det finns i nuläget inte heller något som indikerar på att folkhälsomyndigheten skulle släppa på dessa restriktioner inom närmaste tiden.

– Om folkhälsomyndigheten skulle släppa på restriktionerna så är vår bedömning att det inte skulle komma så många deltagare och djur som behövs för att arrangemanget ska gå runt ekonomiskt. Då vi har haft SM flera gånger på samma plats har vi bra koll på vad det kostar att arrangera ett SM i Vilsta.

– Vi kan inte arrangera ett SM där vi redan på förhand vet att vi kommer göra en väldigt stor ekonomisk förlust. Det är inte ett ansvarsfullt hanterande av lokalavdelningens pengar.Hoppas att ni alla har förståelse för att detta var det enda beslut vi kunde fatta utifrån hur förutsättningarna ser ut.

Med Vänlig Hälsning
Svealands Styrelse

SM 2021 arrangeras av Svealand.
Riks Styrelse


Medlemssidor

Nu är testfasen klart och våra medlemssidor är tillgängliga.
Välkommen 🙂


Nordisk Mästerskap 2020 inställt

Postponing Nordic Championship 2020.
It has been decided by the representatives of the participating countries to postpone NM 2020 due to the corona situation. Due to different travel restrictions and infection rates it is not possible for all countries to participate on equal terms.
Instead, the Nordic Championships will be moved to 2021 still in Demark and Finland in 2022 etc.. New date is 24.-26. September 2021 same location.

Nordiska Mästerskap är inställt.
På grund av dom olika reserestriktioner och infektioner är det inte möjligt att alla nordiska länder kan delta.
NM flyttas istället till nästa år (2021 Danmark, 2022 Finland osv.).
Nytt datum är den 24-26 september 2021, samma plats.


Några nyheter om RAS-sektionen och köp & sälj rubriken

Nu finns lite mer information om den nya specialsektion RAS-Ras & Avelsmarsvin Sverige.

Dessutom har vi startat en egen köp och sälj rubrik på hemsidan.
Här får alla SMF`s medlemmar sälja marsvin och tillbehör.
För att söka marsvin och/eller tillbehör behöver ni inte vara medlem.
Mallar, som skall användas, hittar ni längs ner på länkad sida och under Blanketter 😉

Vid frågor hör gärna av dig till mig: medlem@svenskamarsvinsforeningen.se


Kommunikationsplan

Riks styrelse har tagit beslut om att införa den kommunikationsplan som styrelsen under en tid arbetat fram.
Syftet med planen är att SMF:s olika kommunikationsvägar, MM, hemsida och FB, ska bli mer levande och kontinuerligt ska bli uppdaterade med material som är intressant för alla marsvinsintresserade.

Genom införandet av en kommunikationsplan så kommer föreningen att bli mer öppen och transparent. Detta då de olika föreningsfunktionerna ska kommunicera ut vad som diskuteras och vilka beslut som tas på mötena.

Kommunikationsplanen ska vara ett levande dokument som revideras när nya förutsättningar uppstår. Riks styrelse är medvetna om att det kommer ta lite tid innan arbetet efter planen fungerar som det ska. Det är också så att det kommer kräva lite arbete av lokalavdelningar, DK och riks för att detta ska fungera. Men vi är säkra på att detta är något som kommer göra att intresset för SMF ökar och på sikt föra föreningen framåt!

Fredrik Griberg
Ordförande

Kommunikationsplanen hittar ni HÄR under Föreningen-Kommunikationsplan


Info från domarkomittè

” Domarkommittén har nu haft sitt första styrelsemöte sedan DK’s årsmöte och vi vill passa på att ge en status om vad vi arbetar med för tillfället. Båda protokollen hittar ni i sin helhet under fliken ”Föreningen” och protokoll. Lösenordet är samma som vid inloggning för att läsa magasinet.

I korhet:

  • Regelverket: vid DK’s årsmöte i November antogs en motion antogs en motion att införa Junior och Senior sektioner i Petclass och UngdomsPetclass. Styrelsen har slutberett ärendet gällande anpassningar i Regelverket och det kommer att uppdateras efter stämmans bifall.
  • Både EE’s årsmöte/standardmöte och EE’s domarmöte har blivit inställda med referens till den rådande pandemin. EE’s domarmöte är preliminärt flyttat till 6-7/11 i samband med EE utställningen 8/11.
  • Standardkommittén / Färgbedömningen:  DK’s förslag på genomförande-planen, 1-2 års förskjutning,  presenteras i sin helhet på stämman.
  • Plaketterna för årets marsvin: planen var att, som brukligt, dela ut dessa på stämman. Nu när stämman inte blir fysisk flyttas utdelningen preliminärt till SM.

SMF’s Domarkommitté / Carina”


Info från Riks/Dk:

From 1/1-20 är petklass uppdelad i en junior- och en seniorsektion. En separat Bis Pet junior final införs. Djur som är under 5 månader gamla går i juniorsektionen.

Nytt är också att det införs en klass för guldpet och en för multiguldpet. Dessa ligger inom seniorsektionen.

Anja Hamrin


Material till Marsvinsmagasinet

Vi skulle behöva material till MM (deadline är den 15/6)
Allt är av intresse. Har du bilder, Artiklar mm. ? Skicka gärna in det till: Monica Kullgren • mm@svenskamarsvinsforeningen.se 🙂


Senaste Nytt

Välkommen till Svenska Marsvinsföreningens nya hemsida.

200731Motioner till DKs årsmöte skickas in senaste 31/8, läs mera här.

Du hittar utställningskalender under länken utställningar i menyn.

Föreningen

Svenska Marsvinsföreningen, ofta förkortad SMF, är en förening för alla som är intresserade av marsvin. Föreningen bildades 1983 av ett antal entusiaster främst för att man ville utveckla aveln med rasrena marsvin. Ett annat av föreningens mål är att sprida kunskap om marsvin och deras skötsel.

Läs mer: Föreningen


Bli medlem

Funderar du på att bli medlem i SMF? Medlemsskap kostar 300 kr för ett helt år (jan-dec) eller 175 kr för ett halvår (jul-dec, endast nya medl.). Som medlem får du tillgång till all vår verksamhet.

Läs mer: Bli medlem