Hem


Några nyheter om RAS-sektionen och köp & sälj rubriken

Nu finns lite mer information om den nya specialsektion RAS-Ras & Avelsmarsvin Sverige.

Dessutom har vi startat en egen köp och sälj rubrik på hemsidan.
Här får alla SMF`s medlemmar sälja marsvin och tillbehör.
För att söka marsvin och/eller tillbehör behöver ni inte vara medlem.
Mallar, som skall användas, hittar ni längs ner på länkad sida och under Blanketter 😉

Vid frågor hör gärna av dig till mig: medlem@svenskamarsvinsforeningen.se

Förlängt stopp för utställningar

Hej alla
Riks styrelse har fattat beslut om att förlänga stoppet för utställningar till den 13/9.
Ordförande Fredrik Griberg


Några nyheter

Som några kanske har märkt så har vi ändrat lite på hemsidan.
Under Standarden-Allmänna färgbeskrivningar hittar ni nu Marsvinsfärgkalkylatorn och Genetikskola.
Under Uppfödare finns nu -Till salu och köpesrubriker. Dessa är inte klart än men kommer inom kort.
Jenny


Kommunikationsplan

Riks styrelse har tagit beslut om att införa den kommunikationsplan som styrelsen under en tid arbetat fram.
Syftet med planen är att SMF:s olika kommunikationsvägar, MM, hemsida och FB, ska bli mer levande och kontinuerligt ska bli uppdaterade med material som är intressant för alla marsvinsintresserade.

Genom införandet av en kommunikationsplan så kommer föreningen att bli mer öppen och transparent. Detta då de olika föreningsfunktionerna ska kommunicera ut vad som diskuteras och vilka beslut som tas på mötena.

Kommunikationsplanen ska vara ett levande dokument som revideras när nya förutsättningar uppstår. Riks styrelse är medvetna om att det kommer ta lite tid innan arbetet efter planen fungerar som det ska. Det är också så att det kommer kräva lite arbete av lokalavdelningar, DK och riks för att detta ska fungera. Men vi är säkra på att detta är något som kommer göra att intresset för SMF ökar och på sikt föra föreningen framåt!

Fredrik Griberg
Ordförande

Kommunikationsplanen hittar ni HÄR under Föreningen-Kommunikationsplan


Inget SM i augusti

Riks styrelse har idag i samråd med lokalavdelning Svealand kommit fram till att det på grund av rådande omständigheter med covid-19 och folkhälsomyndighetens rekommendationer inte finns någon möjlighet att planera och genomföra svenska mästerskapen i augusti.
Svealand och riks kommer arbeta för att kunna genomför SM under senhösten, men allt beror ju på hur spridningen av covid-19 utvecklas samt vilka rekommendationer som folkhälsomyndigheten kommer att ge.

Fredrik Griberg Ordförande


Förlängt stopp för utställningar

Hej alla
Riks styrelse har fattat beslut om att förlänga stoppet för utställningar till den 1/8.
Ordförande Fredrik Griberg


Info från domarkomittè

” Domarkommittén har nu haft sitt första styrelsemöte sedan DK’s årsmöte och vi vill passa på att ge en status om vad vi arbetar med för tillfället. Båda protokollen hittar ni i sin helhet under fliken ”Föreningen” och protokoll. Lösenordet är samma som vid inloggning för att läsa magasinet.

I korhet:

  • Regelverket: vid DK’s årsmöte i November antogs en motion antogs en motion att införa Junior och Senior sektioner i Petclass och UngdomsPetclass. Styrelsen har slutberett ärendet gällande anpassningar i Regelverket och det kommer att uppdateras efter stämmans bifall.
  • Både EE’s årsmöte/standardmöte och EE’s domarmöte har blivit inställda med referens till den rådande pandemin. EE’s domarmöte är preliminärt flyttat till 6-7/11 i samband med EE utställningen 8/11.
  • Standardkommittén / Färgbedömningen:  DK’s förslag på genomförande-planen, 1-2 års förskjutning,  presenteras i sin helhet på stämman.
  • Plaketterna för årets marsvin: planen var att, som brukligt, dela ut dessa på stämman. Nu när stämman inte blir fysisk flyttas utdelningen preliminärt till SM.

SMF’s Domarkommitté / Carina”


Utställningar inställd

Vi har nu tagit beslut att ställa in alla utställningar under mars och april.

Ni som har anmält er till utställningar tar kontakt med resp. lokalavdelning ang era anmälningsavgifter.

Riksstyrelse


Info från Riks/Dk:

From 1/1-20 är petklass uppdelad i en junior- och en seniorsektion. En separat Bis Pet junior final införs. Djur som är under 5 månader gamla går i juniorsektionen.

Nytt är också att det införs en klass för guldpet och en för multiguldpet. Dessa ligger inom seniorsektionen.

Anja Hamrin


Material till Marsvinsmagasinet

Vi skulle behöva material till MM (deadline är den 15/6)
Allt är av intresse. Har du bilder, Artiklar mm. ? Skicka gärna in det till: Monica Kullgren • mm@svenskamarsvinsforeningen.se 🙂


Senaste Nytt

Välkommen till Svenska Marsvinsföreningens nya hemsida.

190826Motioner till DKs årsmöte skickas in senaste 31/8, läs mera här.

Du hittar utställningskalender under länken utställningar i menyn.

Medlemsidorna är under uppbyggnad.

Lösenord för att att logga in och läsa marsvinsmagazinet kommer alla medlemmar få via e-post.

Undrar du över något eller tycker något ser konstigt ut så skriv till webmaster@svenskamarsvinsforeningen.se

Föreningen

Svenska Marsvinsföreningen, ofta förkortad SMF, är en förening för alla som är intresserade av marsvin. Föreningen bildades 1983 av ett antal entusiaster främst för att man ville utveckla aveln med rasrena marsvin. Ett annat av föreningens mål är att sprida kunskap om marsvin och deras skötsel.

Läs mer: Föreningen


Bli medlem

Funderar du på att bli medlem i SMF? Medlemsskap kostar 300 kr för ett helt år (jan-dec) eller 175 kr för ett halvår (jul-dec, endast nya medl.). Som medlem får du tillgång till all vår verksamhet.

Läs mer: Bli medlem