Anmäla till utställning

Vilka utställningar som är planerade och alla utställningsannonser hittar du här på hemsidan under kalendarium. Om det inte står någon speciell kontaktperson i annonsen så är det kommissarien (ansvarige) som du kontaktar om du har några frågor.

Anmälan ska alltid göras antingen på föreningens anmälningsblankett, eller via webbanmälan. Vi ser gärna att du använder webbanmälan.

Det går också bra att ladda ner och fylla i vår anmälningsblankett som du hittar under blanketter. Den ifyllda anmälningsblanketten kan vanligtvis skickas antingen via post eller som bilaga via e-mail. Adressen hittar du i utställningsannonsen.

För att din anmälan ska vara giltig måste du också betala in anmälninsgavgiften på rätt lokalavdelnings konto. Det hittar du också i annonsen. Anmälan och betalning ska självklart ske i tid! Sista anmälnings- och betalningsdag som står i annonsen är det som gäller. Sen gäller förstås att du gärna får vara ute i god tid, speciellt om du inte vet hur allt fungerar och behöver få svar på frågor innan du anmäler.

En vanlig fråga är hur man gör med marsvin som man inte vet så mycket om. Svaret är att du fyller i så mycket uppgifter som du har och lämnar resten tomt. Om du inte vet exakt ålder så får du hitta på ett ungefärligt födelsedatum som du använder dig av på utställningar framöver. Om du inte ännu är medlem så skriver du ”ej medlem” istället för medlemsnummer. Dock får du bara anmäla en gång som icke-medlem.