Lethal white & dold roan/dold dalmatiner

Lethal white är ett marsvin som föds gravt missbildat med avsaknad av eller mycket små ögon, blinda, läpp- och gomspalt, avsaknad av eller missbildade tänder, dövhet i varierande grad. Tillståndet är oftast dödligt, letalt, och eftersom dessa individer är helvita kallas de lethal whites. Orsaken till dessa grava missbildningar är en letal gen som i enkel uppsättning ger upphov till våra fina marsvinsteckningar roan samt dalmatiner, men i dubbel uppsättning ger upphov till tillståndet lethal white. Det kan därmed inte nog understrykas vikten av att känna till hur anlaget för roan och dalmatiner fungerar innan man startar sitt avelsarbete.  
Läs gärna mer om roan och dalmatiner i standarden:
Roan
Dalmatiner

Varför föds lethal whites? Genetiken bakom roan & dalmatiner

Anlagen för roan och dalmatiner är bland de mest kontroversiella anlagen inom marsvinsgenetiken eftersom de innefattar en letal gen. Anlaget för roan respektive dalmatiner nedärvs autosomalt semidominant. Hos individer vilka har anlaget i enkel uppsättning ses dalmatiner- respektive roanteckningen, medan individer vilka har anlaget i dubbel uppsättning föds med grava missbildningar. Viktigt att nämna för tydlighetens skull är att alla helvita marsvin inte är lethal whites. Bland annat har vi våra fina färger PE White och DE White som är helvita och helt friska och utan de beskrivna missbildningarna.
Läs gärna mer om genetiken bakom roan & dalmatiner i genetikartikeln i Marsvinsmagazinet 4-2020: Marsvinsmagasinet arkiv (inloggning krävs)

Dold roan / dold dalmatiner

Värt att tänka på i sammanhanget roan och dalmatiner är att, trots att dessa anlag är dominanta gentemot ickeroan / ickedalmatiner, kan teckningen ligga dold. Då menas inte att anlaget är dolt utan istället att exempelvis roanteckning ligger dold under en vit fläck eller för övrigt vit pälsfärg. Roanteckning behöver heller inte alltid fördela sig helt jämnt över kroppen utan blir det att en marsvinsunge får sparsamt med roanteckning och slumpen gör att denna roanteckning sammanfaller med de vita fläckarna syns inte att marsvinet faktiskt är roan. Alternativt att marsvinet är höggradigt vitfläckigt dvs till stor del vitt, då kan roanteckningen hamna på den vita delen av pälsen och därmed döljas.

I praktiken innebär det att man ska tänka sig noga för innan man parar en roan eller dalmatiner med ett djur som är vitt i övrigt. Bedriver du avel med marsvin är detta dock inga vanligt förekommande planerade parningar. Istället sker dessa parningar framförallt då man vill ta en kull på sina trevliga söta marsvin där man kanske inte har kännedom om härstamning. Och utan kunskap om förekomsten av ett eventuellt roananlag kan man få en tråkig överraskning med lethal whites i kullen.

Ungar efter roan-roan och dalmatiner-dalmatiner får inte registreras i SMF

För att undvika att lethal whites föds så är det i Sverige inte tillåtet att para roan-roan eller dalmatiner-dalmatiner och registrera avkommor efter denna typ av parningar.

Utdrag ur Regelverket Marsvinsregistrering:
”Ungar efter roan – roan och dalmatiner – dalmatinerparningar får inte registreras på grund av att missbildningar kan förekomma i sådana kombinationer. (Se Jordbruksverkets rekommendationer)”

Utdrag ur SJVFS 2019:15 Saknr L 80 4 Kap 3§:
”De djur som nedärver missbildningar, eller andra egenskaper som medför lidande för avkomman eller negativt påverkar avkommans naturliga funktioner, får inte användas i avel.”(1)

Källhänvisning:
1. SJVFS 2019:15 Saknr L 80. Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om villkor för hållande, uppfödning och försäljning mm av djur avsedda för sällskap och hobby.
https://djur.jordbruksverket.se/download/18.7c1e1fce169bee5214faf48f/1553853310633/2019-015.pdf