Domarkommittén

SMFs domarkommitté består av samtliga SMFs rasdjursdomare och domaraspiranter. En allrounddomare är en domare med kompetens att bedöma samtliga marsvinsraser och alla typer av finaler vid utställningar. En specialdomare har kompetens att bedöma en eller flera hårlagsgrupper. Domaraspiranterna är de som utbildar sig för att bli special- eller allrounddomare.

Domarkommitténs huvudsakliga uppgift inom SMF är att utföra bedömningar på marsvinsutställningar. Vi arbetar också med att utveckla Svensk Marsvinstandard, besluta om regler för utställningar, utbilda nya domare, fortbilda auktoriserade domare, sammanställa årsredovisning som publiceras i SMFs årsbok, mm. Standardrådet är beredande organ till domarkommittén och hanterar de frågor som rör Svensk Marsvinsstandard.

Domarkommitténs styrelse

Ordförande: Anja Hamrin • domarkommitten@svenskamarsvinsforeningen.se


Sekreterare: Lena Tysk • lena.tysk@telia.com


Ledamot: Johanna Groth • 


Suppleant: Darren Fieldhouse

Standardrådet

Sammankallande: Darren Fieldhouse • darrenfieldhouse115@yahoo.co.uk
Ledamot: Maria Wigenborg • maria@wiras.se
Guidestandardansvarig: Minna Thomé • minna@amiras.se 
Uppfödarrepresentant: Gisela Jansson • 
Uppfödarrepresentant: Catharina Johansson • 

Utbildningsansvarig

Hela styrelsen • 

Allrounddomare
Darren Fieldhouse
Emma Harderup
Carina Stjernman
Jens Lindgren
Minna Thomé
Lena Tysk
Johanna Groth
Maria Wigenborg
Anja Hamrin
Specialdomare
Lottie Lundgren, Korthår