Registrera uppfödarnamn

Uppfödare av rasrena marsvin kan registrera sin uppfödning i SMF. Det är endast godkända uppfödare som får använda uppfödarnamn/prefix framför marsvinets namn vid registrering och på utställning.

Fullständiga regler för uppfödarnamnsregistrering hittar du i regelverket.

För att registrera uppfödarnamn gäller:

 • En eller flera medlemmar gemensamt kan ansöka om uppfödarnamn. Minimiålder är 15 år på minst en av de sökande.
 • Samtliga sökande måste ha varit medlemmar i föreningen i minst ett kalenderår.
 • Minst två olika uppfödargrupper (fyra olika marsvin) skall ställas ut i den officiella sektionen uppfödargrupp för två olika domare. Vid flera delägare av uppfödningen skall samtliga uppges som uppfödare. Inga dubbelsigneringar är tillåtna d.v.s. endast sektionens tjänstgörande domare får skriva under bedömningskortet.
 • Minst fyra olika egenuppfödda djur skall ställas ut inom de officiella sektionerna, junior, ungdjur/vuxen eller guidestandard utan att de diskvalificeras. Minst två olika domare ska ha bedömt djuren. Minst två av de fyra marsvinen måste vara över fem månader vid bedömningstillfället. Vid flera delägare av uppfödarnamnet skall samtliga uppges som uppfödare.

  – Alternativt kan bedömningen som krävs göras av godkänd domare efter överenskommelse med uppfödarregistratorn. Allround domare alternativt specialdomare kan bedöma grupp och djur förutsatt att specialdomaren är godkänd domare på visade raser. Anmälningsavgifter och eventuella omkostnader för domare tillkommer i samband med bedömningstillfället. Dessa kostnader betalas av den som ansöker om uppfödarnamn. Uppfödarregistrator meddelar kostnader.
 • Bokning av domare för detta särskilda enskilda tillfälle göres via registratorn för uppfödarnamn. Registratorn säkerställer att domaren bokas och erhåller bedömningssedlar för ändamålet.
 • Samtliga delägare skall genomgå och få godkänt resultat på SMF:s kunskapstest. Delägare som är yngre än 10 år undantages från denna regel fram till dess de fyller 10 år. (måste komplettera kunskapstesten för att få kvarstå som delägare)
 • Ingen av delägarna får vara utesluten ur SMF, inneha någon form av varning (utställningsförbud, registreringsförbud mm) inom SMF, inneha någon form av varning/djurförbud etc. genom beslut av tillsynsmyndighet.
 • Uppfödarregistreringsavgiften skall betalas innan ansökan sker. Kostnaden är 200 kr för ett nytt uppfödarnamn och 100 kr för ansökan om delägarskap. Betalning ska ske till SMF Riks PG 47 43 94-4
 • Ansökan om uppfödarregistrering skall ske till Uppfödarregistratorn på särskild blankett. Aktuella bedömningssedlar ska bifogas.
 • Vid godkänt kunskapstest skickas namnförslaget till Marsvins Magasinet för publicering. Om ingen protest bifalles, är uppfödarnamnet godkänt en månad efter publicering.

För att använda uppfödarnamn inom SMF gäller:

 • Uppfödarnamnet är godkänt och registrerat av SMF.
 • Uppfödaren skall ange sitt uppfödarnamn och nummer inom SMF, på annonser, stamtavlor/registreringsbevis, hemsidor etc. Uppfödarnamnet får användas retroaktivt på stamtavlor d v s på djur som fötts upp under den period uppfödarnamnet inte var godkänt.
 • Medlemsavgiften skall betalas varje år. Uppfödarnamnet läggs vilande om medlemsavgiften inte betalats under mer än ett kalenderår.
 • Uppfödarnamnet läggs vilande om uppfödaren (någon av personerna som ingår i uppfödarnamnet) har blivit utesluten ur SMF, innehar någon form av varning (utställningsförbud, registreringsförbud mm) inom SMF, innehar någon form av varning/djurförbud etc. genom beslut av tillsynsmyndighet.
 • Uppfödaren skall registrera alla rasrena marsvin inom rimlig tid där köparen begär detta.

Uppfödarnamnsregistrator

Maria Wigenborg
Hällesåkersvägen 328
437 92 Lindome

Länkar

Blanketter

Stadgar & Regler