Ridgeback

En ridgeback är ett korthårigt marsvin med en ås i avvikande pälsriktning längs ryggraden. Upp till två rosetter accepteras, men är ej önskvärda. En ridgeback har inga krav på någon speciell färg eller teckning.

SMF:s standard för Ridgeback

Godkänd på dispens from 2024-01-01

Det mest rastypiska hos en Ridgeback är just ridgen. Ridgebacken bedöms ej utifrån färg eller teckning. I övrigt är en Ridgeback ett korthår och skall också bedömas som ett sådant. En ridgeback skall således ha den pälskvalitet som standarden föreskriver. Utöver detta skall Ridgebacken ha en ridge med den rätta placeringen och formen. För att en Ridgeback skall kunna anses vara av god kvalitet skall dessa punkter hålla hög kvalitet.

Kroppsform 20

Kroppen skall vara kort och kompakt med breda och höga skuldror. Nacken skall vara djurets högsta punkt.. Djurets huvud skall vara kort och brett med välvd profil. Huvudet skall vara proportionerligt i förhållande till kroppen, minst 1/4 av marsvinet. Djuret skall ha normal storlek i förhållande till ålder. En viss könsprägel är önskvärd gällande kroppsform.
De vanligaste felen: Huvud: platt panna, smalt huvud, spetsig nos, långt huvud eller för litet huvud. Kropp: Midja, kantighet, smala skuldror, omarkerad nacke, felaktig benställning, bred bakdel (s.k. päronform), överbyggd eller kraftigt sluttande bakdel. Avvikande storlek i förhållande till åldern. Väl utvecklade extra spenar.
Diskvalificerande fel: Skelettdefekter och missbildningar

Öron 15

Öronen skall vara stora, släta och slokande. De skall vara vågrätt placerade långt ifrån varandra. 
De vanligaste felen: Fel ansatta, veck, för små, flikar, skadade, för lätta/lyftande, mekaniska skador. 
Diskvalificerande fel: Avsaknad av ytteröra.

Ögon 15

Ögonen skall vara stora, runda och klara. 
De vanligaste felen: Felformade, rinnande, små, ojämnt stora eller skador, hängande ögonlock, icke synlig fattyeye. 
Diskvalificerande fel: Grava ögonskador/sjukdomar t.ex. katarakt, glaukom, synlig fatty eye, blindhet.

Pälskvalitet 15

Pälsen skall vara kort (ca 2 cm), slät, mjuk och glansig. Något grövre/längre strån tillåts i ridgen. 
De vanligaste felen: Grov, fet, oelastisk, ullig, vågig, tunn, för lång (över 4 cm), långa strån, torr, mjällig, kala fläckar, antydan till kjol, pälsriktningsfel på mage/buk.Kala fläckar mindre än 0,5 cm i diameter. 
Diskvalificerande fel: Polisonger, kjol, för lång päls (över 5 cm). Kala fläckar större än 0,5 cm i diameter.

Ridge 25

En ås (ridge) ska löpa obruten längs ryggraden från en punkt mellan marsvinets öron till höfterna. Ridgens högsta punkt skall vara över nacken. Rosetter kan förekomma men är inte önskvärda. 
De vanligaste felen: Ojämn höjd/högre bak än fram, vikande ås, bruten ås, 1-2 små rosetter (mindre än 2 cm i diameter) vid sadel eller höfter, krage. 
Diskvalificerande fel: Dubbel ås, fler än 2 rosetter, rosetter med större diameter än 2 cm, avsaknad av ridge.

Kondition/presentation 10

Djuret skall vara välbyggt och muskulöst med fast hull. Ett välskött, rent och välpresenterat djur skall ges full poäng. 
De vanligaste felen: Långa klor, smutsig, kraftig fällning, sår, ärr, mager/överviktig, oren talgkörtel, skadade tänder, markerat nosstreck och missfärgad päls. 
Diskvalificerande fel: Avsaknad av klor/extra klor, all sorts ohyra, dräktighet, sjukdom, vanskötsel, främmande ämnen i pälsen, avsaknad av tänder.

SUMMA 100

Ridgeback Golden Agouti/Golden
Ridgeback Black/Golden