Klasser

På officiella utställningar ingår de officiella klasserna: junior-, senior-, guidestandard-, ostandardiserade-, uppfödargrupps-, pet class- , pet class ungdom- samt klippta långhårssektionen.

Nedanstående är en förkortad version av reglerna. I regelverket hittar du de fullständiga reglerna som gäller kring utställningar.

Junior sektionen

 • Marsvin som ska ställas i denna sektion måste minst vara två kalendermånader och högst vara en dag yngre än 5 kalendermånader.
 • Raser och färg/teckningsvarianter som är upptagna eller på dispens i Svensk Marsvinsstandard kan ställas ut i denna sektion.
 • Klassindelningen: Lång- och strävhår indelas i ras och därefter på hanar under 5 månader och honor under 5 månader. Korthåren indelas i ras och därefter på färg/teckningsvariant i respektive ras.
 • BIR-junior samt BIR-Reserv-junior tas ut i varje ras.
 • Certifikat kan tilldelas BIRjr och BIR-Rjr samt klassvinnare. Övriga av certifikatkvalitét tilldelas Certifikatkvalitét (CK). 
  I klasser med 5 eller fler djur anmälda kan ytterligare 1 cert utdelas och därefter ett cert per 5 anmälda.
 • Sektionen håller en separat BIS-Junior-final dit samtliga BIR-j och BIR-R-j med cert är kvalificerade. Antalet BIS-placeringar regleras utifrån antalet anmälda djur, se nedan.

Senior sektionen

 • Marsvin som ska ställas i denna sektion måste vara minst 5 kalendermånader.
 • Raser och färg/teckningsvarianter som är upptagna eller på dispens i Svensk Marsvinsstandard kan ställas ut i denna sektion.
 • Klassindelning: Lång- och strävhår indelas i ras och därefter på hanar 5-8 månader, honor 5-8 månader, hanar över 8 månader, honor över 8 månader samt Championklass i respektive ras. Korthår indelas i ras och därefter på färg/teckningsvariant i respektive ras oavsett ålder samt Championklass i varje ras.
 • BIR samt BIR-Reserv tas ut i varje ras. 
 • Certifikat kan tilldelas BIR och BIR-R samt klassvinnare. Övriga av certifikatkvalitét tilldelas Certifikatkvalitét (CK).I klasser med 5 eller fler djur anmälda kan ytterligare 1 cert utdelas och därefter ett cert per 5 anmälda.
 • Sektionen håller en separat BIS-final dit samtliga BIR och BIR-R med cert är kvalificerade. Antalet BIS-placeringar regleras utifrån antalet anmälda djur, se nedan.

Pet Class sektionen

 • Marsvinet behöver inte vara registrerat inom SMF.
 • I denna sektion får endast utställare deltaga fr.o.m. året man fyller 16.
 • Klassindelning: Hanar och Honor tävlar i separata klasser. Därefter indelas djuren enligt följande: 2-5 mån, 5-8 mån, 8–12 mån, 12-18 mån, 18-24 mån, 24-36 mån, 36-48 mån samt 48-72 mån.
 • Silverkort kan tilldelas enligt följande: 1-4 anmälda djur = 1 silverkort, 5-9 djur = 2 silverkort, 10-14 djur = 3 silverkort, 15-19 anmälda = 4 silverkort osv.
 • Sektionen håller en separat Bästa Pet-final. Klassvinnare och klasstvåor med silverkort är automatiskt kvalificerade till final. Antalet finalplaceringar regleras utifrån antalet anmälda djur, se nedan.

Pet Class Ungdom sektionen

 • I denna sektion får endast utställare deltaga till och med det år de fyller 15 år. Om djuret ska visas av annan än ägaren så gäller samma åldersgräns för denna.
 • Marsvinet behöver inte vara registrerat inom SMF.
 • Klassindelning: Hanar och Honor tävlar i separata klasser. Därefter indelas djuren enligt följande: 2-5 mån, 5-8 mån, 8–12 mån, 12-18 mån, 18-24 mån, 24-36 mån, 36-48 mån samt 48-72 mån.
 • Silverkort kan tilldelas enligt följande: 1-4 anmälda djur = 1 silverkort, 5-9 djur = 2 silverkort, 10-14 djur = 3 silverkort, 15-19 anmälda = 4 silverkort osv.
 • Sektionen håller en separat Bästa Pet Ungdom-final. Klassvinnare och klasstvåor med silverkort är automatiskt kvalificerade till final. Antalet finalplaceringar regleras utifrån antalet anmälda djur, se nedan.

Antal finalplaceringar för sektionerna Junior, Senior, Petclass och Petclass Ungdom.

1-15 anmälda = 2 placeringar
16-30 anmälda = 3 placeringar
31-45 anmälda = 4 placeringar
46-60 anmälda = 5 placeringar
61-75 anmälda = 6 placeringar
76-90 anmälda = 7 placeringar
91 -105 anmälda = 8 placeringar
106- 120 anmälda = 9 placeringar
Över 120 djur = 10 placeringar.


Guidestandard sektionen

 • Raser och färger/teckningsvarianter som är upptagna i Guidestandard kan ställas ut i denna sektion.
 • Klassindelning: Varje variant för sig och därefter indelning på under 5 månader och över 5 månader. Med variant avses ras, samt även färg- och teckning i de fall där detta är relevant.

Ostandardiserade sektionen

 • Raser och färger/teckningsvarianter som INTE är upptagna i Guidestandard eller i Svensk Marsvinsstandard (inkl dispens) kan ställas ut i denna sektion.
 • Klassindelning: Varje variant för sig och därefter indelning på under 5 månader och över 5 månader. Med variant avses ras samt även färg- och teckning i de fall där detta är relevant.

Klippt Långhår sektionen

 • Marsvin som ska ställas ut i denna sektion måste vara minst 5 kalendermånader.
 • Samtliga långhårsraser som är upptagna eller på dispens i Svensk Marsvinsstandard samt upptagna i Guidestandard kan ställas ut i denna sektion.
 • Pälsen får vara klippt. Pälslängden (runt om) måste minst vara 10 cm lång.
 • Klassindelning: Varje ras för sig.
 • Silverkort kan tilldelas enligt följande: 1-4 anmälda djur = 1 silverkort, 5-9 djur = 2 silverkort, 10-14 djur = 3 silverkort, 15-19 anmälda = 4 silverkort osv.
 • Sektionen håller separat Bästa Klippt Långhår-final. Klassvinnare och klasstvåor med silverkort är automatiskt kvalificerade till final.

Uppfödargrupp sektionen

 • Raser och färg/teckningsvarianter som är upptagna eller på dispens i Svensk Marsvinsstandard samt raser och färger/teckningsvarianter som är upptagna i Guidestandard kan ställas ut i denna sektion.
 • Varje grupp ska innehålla 2-4 marsvin av samma ras, för korthår gäller även samma färg och teckning.
 • Utställaren ska ha fött upp samtliga djur men behöver inte äga dem vid utställningstillfället.
 • Marsvinen behöver inte vara besläktade med varandra.
 • Ingen klassindelning

Antal finalplaceringar för sektionerna Guidestandard, Ostandardiserade, Klippt långhår och uppfödargrupper.

1-4 anmälda = 1 placering
5-9 anmälda = 2 placeringar
10-14 anmälda = 3 placeringar
15-19 anmälda = 4 placeringar 
o.s.v.