Abessinier

Abessiniern har sin päls formad i rosetter (=stora virvlar) och åsar (=pälsmanar) över kroppen. Idealet är att åsar och rosetter ska bilda ett rutigt mönster. Pälsen ska vara styv med grova strån.

SMF:s standard för Abessinier

En abessinier är en strävhårsras med rasvisa attribut hon inte delar med någon annan ras. Abessiniern skall ha en rundad kropp som är harmoniskt byggd och med bra proportioner mellan kropp och huvud. På denna kropp skall åsar och rosetter sitta och bilda ett rutigt mönster. Den skall ge ett strävt, stickigt, borstigt och robust intryck. Då det mest rastypiska hos en abessinier är dess åsar och rosetter måste dessa hålla hög kvalitet för att abessiniern skall anses vara en god representant för sin ras. Välbalanserade och välplacerade rosetter och raka, höga åsar samt en päls av sträv och grov kvalitet gör en bra abessinier.

Kroppsform 15

Kroppen skall vara kort och kompakt med fast hull. Huvudet skall ge ett trekantigt intryck, med konvex profil, både sett från sidan och sett uppifrån. Huvudet skall vara proportionerligt i förhållande till kroppen, minst 1/4 av marsvinet. Djuret skall ha normal storlek i förhållande till ålder. En viss könsprägel är önskvärd gällande kroppsform.
De vanligaste felen: Huvud: platt panna, smalt huvud, spetsig nos, långt huvud eller för litet huvud. Kropp: Midja, kantighet, smala skuldror, omarkerad nacke, felaktig benställning, bred bakdel (s.k. päronform), överbyggd eller kraftigt sluttande bakdel. Avvikande storlek i förhållande till åldern. Väl utvecklade extra spenar.
Diskvalificerande fel: Skelettdefekter och missbildningar

Öron 10

Öronen skall vara stora, släta och slokande. De skall vara vågrätt placerade långt ifrån varandra. 
De vanligaste felen: Fel ansatta, veck, för små, flikar, för lätta/lyftande, mekaniska skador. 
Diskvalificerande fel: Avsaknad av ytteröra.

Ögon 10

Ögonen skall vara stora, runda och klara. 
De vanligaste felen: Felformade, rinnande, små, ojämnt stora eller skador, hängande ögonlock, icke synlig fattyeye. 
Diskvalificerande fel: Grava ögonskador/sjukdomar t.ex. katarakt, glaukom, synlig fatty-eye, blindhet.

Pälskvalitet 15

Pälsen skall vara sträv och tät. Den skall kännas stickig och styv och hårstråna skall vara grova. Viss hänsyn tas till könsprägel. Pälsen skall ha en ideal längd på mellan 4-5 centimeter. 
De vanligaste felen: Fet, oelastisk, ullig, vågig, tunn, för lång (över 5 cm), för kort (under 4 cm), långa strån, torr, mjällig. Kala fläckar mindre än 0,5 cm i diameter. 
Diskvalificerande fel: Pälslängd under 2 cm eller över 7 cm. Kala fläckar större än 0,5 cm i diameter.

Åsar 20

Höga, tydliga, obrutna åsar skall löpa mellan rosetterna. Ryggåsen skall följa ryggraden. Kragås och bakås skall ligga i rät vinkel mot ryggåsen och parallellt med varandra. Det skall på var sida, nedanför sadel- och bakrosetterna löpa sidoåsar parallella med ryggåsen. Huvudet skall ge ett borstigt intryck. Det skall ha en rak, hög, uppstående och obruten man som löper till kragåsen i linje med ryggåsen, och vara väl samlad. Mustaschen skall vara kraftig. 
De vanligaste felen: Otydliga, tunna, brutna och/eller sneda åsar. Otydlig man och/eller mustasch. 
Diskvalificerande fel: Avsaknad av någon av de fem stora åsarna. Avsaknad av man eller mustasch.

Rosetter 20

Det skall finnas åtta stora, djupa, symmetriska rosetter med nålfina centrum. De därutöver enda tillåtna rosetterna är de som befinner sig framför kragåsen. T.ex. bog- eller nosrosetter. De får dock ej påverka manens utseende. Sid- och sadelrosetternas centrum skall vara placerade på en rät linje vinkelrät mot ryggraden och parallell mot höft- och bakrosettlinjen, vilken löper över bakdelen. Sid- och höftrosetterna skall vara parallella även de. 
De vanligaste felen: Extra, dubbla, kluvna, platta, avlånga, öppna och/eller asymmetriska rosetter. Ojämt placerade, felplacerade (s.k. out of line) och/eller otydligt avgränsande rosetter. 
Diskvalificerande fel: Avsaknad av någon av de åtta stora rosetterna.

Kondition/presentation 10

Djuret skall vara välbyggt och muskulöst med fast hull. Ett välskött, rent och välpresenterat djur skall ges full poäng. 
De vanligaste felen: Långa klor, smutsig, kraftig fällning, sår, ärr, mager/överviktig, oren talgkörtel, skadade tänder, markerat nosstreck och missfärgad päls. 
Diskvalificerande fel: Avsaknad av klor/extra klor, all sorts ohyra, dräktighet, sjukdom, vanskötsel, främmande ämnen i pälsen, avsaknad av tänder.

SUMMA 100

Abessinier Tort & White
Abessiner Brindle Roan