Amerikansk Crested

En amerikansk crested är ett släthårigt, korthårigt marsvin med en crest (virvel) i pannan. Hos amerikansk crested har kroppen en färg och cresten en annan färg.

SMF:s standard för Amerikansk Crested

Det mest rastypiska hos en Crested är just cresten. I övrigt är en Crested en Self eller en Non-self och skall också bedömas som en sådan. En enfärgad Crested skall således ha en jämn färg av god nyans och den kroppsform som standarden föreskriver. En tecknad crested skall ha en distinkt och tydlig teckning. En Amerikansk Crested skall ha en jämnt fördelad avvikande crestfärg. Utöver detta skall de alla varianterna av Crested ha en crest med den rätta placeringen och formen. För att en Crested av respektive variant skall kunna anses vara av god kvalitet skall dessa punkter hålla hög kvalitet.

Kroppsform 15

Kroppen skall vara kort och kompakt med breda och höga skuldror. Nacken skall vara djurets högsta punkt. Djurets huvud skall vara kort och brett med välvd profil. Huvudet skall vara proportionerligt i förhållande till kroppen, minst 1/4 av marsvinet. Djuret skall ha normal storlek i förhållande till ålder. En viss könsprägel är önskvärd gällande kroppsform.
De vanligaste felen: Huvud: platt panna, smalt huvud, spetsig nos, långt huvud eller för litet huvud. Kropp: Midja, kantighet, smala skuldror, omarkerad nacke, felaktig benställning, bred bakdel (s.k. päronform), överbyggd eller kraftigt sluttande bakdel. Avvikande storlek i förhållande till åldern. Väl utvecklade extra spenar.
Diskvalificerande fel: Skelettdefekter och missbildningar

Öron 10

Öronen skall vara stora, släta och slokande. De skall vara vågrätt placerade långt ifrån varandra. 
De vanligaste felen: Fel ansatta, veck, för små, flikar, skadade, för lätta/lyftande, mekaniska skador. 
Diskvalificerande fel: Avsaknad av ytteröra.

Ögon 10

Ögonen skall vara stora, runda och klara. 
De vanligaste felen: Felformade, rinnande, små, ojämnt stora eller skador, hängande ögonlock, icke synlig fattyeye. 
Diskvalificerande fel: Grava ögonskador/sjukdomar t.ex. katarakt, glaukom, synlig fatty-eye, blindhet.

Pälskvalitet 10

Pälsen skall vara kort (ca 2 cm), slät, mjuk och glansig. 
De vanligaste felen: Grov, fet, oelastisk, ullig, vågig, tunn, för lång (över 4 cm), långa strån, torr, mjällig, kala fläckar, antydan till kjol. Kala fläckar mindre än 0,5 cm i diameter. 
Diskvalificerande fel: Åsar, ögonbryn, rosetter, polisonger, kjol, för lång päls (över 5 cm). Kala fläckar större än 0,5 cm i diameter.

Färg och teckning 15

Alla enligt standarden godkända färger samt följande teckningar: samtliga godkända agouti/argente- och solid agouti/argente-varianter, roan, brindle, harlequin samt tan/fox/otter. 
Se respektive teckningsvariant samt de allmänna färgbeskrivningarna.

Crest 10

Cresten skall utstråla från en nålfin central punkt placerad mellan öron och ögon. Till formen skall den vara rund och djup. 
De vanligaste felen: Kluven, platt, sned, felplacerad, oval, kantig, för liten/stor crest. Crest med öppet centrum. 
Diskvalificerande fel: Kraftigt felplacerad eller dubbel crest.

Crestens färg 20

Cresten skall ha en avvikande färg mot kroppsfärgen. Crestens färg skall vara jämnt fördelad. Färgen skall omfatta minst ¾ av cresten för att djuret skall kunna godkännas. Alla enligt standarden godkända färger är tillåtna. 
De vanligaste felen: Mindre inslag av kroppsfärgen i cresten 
Diskvalificerande fel: Mer än ¼ av kroppsfärgen i cresten.

Kondition/presentation 10

Djuret skall vara välbyggt och muskulöst med fast hull. Ett välskött, rent och välpresenterat djur skall ges full poäng. 
De vanligaste felen: Långa klor, smutsig, kraftig fällning, sår, ärr, mager/överviktig, oren talgkörtel, skadade tänder, markerat nosstreck och missfärgad päls. 
Diskvalificerande fel: Avsaknad av klor/extra klor, all sorts ohyra, dräktighet, sjukdom, vanskötsel, främmande ämnen i pälsen, avsaknad av tänder.

SUMMA 100

American Crested Black
American Crested Saffron