Cuy

Cuy skiljer sig från andra marsvin framför allt genom sin stora kroppsstorlek.

SMF:s standard för Cuy

Antagen i Guidestandard 2008-01-01

En Cuy ska skilja sig från normalstora marsvin genom sin kroppsstorlek och sitt stora kraftiga huvud. Kroppens storlek och reslighet är det mest rastypiska hos en Cuy och för att en Cuy ska kunna anses vara av god kvalitet. Bedöms inte efter päls/pälstyp eller färg utan efter storlek, massa, sundhet och temperament.

Kroppsform 25

Kroppsformen ska vara lång med fast hull och väl musklad. Kroppen ska kännas hård och kraftig att ta i. Nacken ska vara djurets högsta punkt. Benen ska vara kraftiga med raka benvinklar i syfte att kunna bära upp den resliga kroppen. En viss könsprägel är önskvärd gällande kroppsform.
De vanligaste felen: Kort, oproportionerlig, vek rygglinje, midja, kantighet, smala skuldror, omarkerad nacke, felaktig ben/fotställning, enstaka extra tår, avvikande kropps- eller fotstorlek i förhållande till åldern. Väl utvecklade extra spenar.
Diskvalificerande fel: Skelettdefekter, missbildningar t ex dubbla benpipor, flertalet extra tår.

Vikt 20

En Cuy bör väga minst 1100 gram vid fem månaders ålder. En Cuy växer till den är ungefär 18 månader och bör då ha uppnått en vikt av minst 1800 gram gärna betydligt mycket mer. Honorna är oftast mindre än hanarna. Det är från börjat ett djur som avlats som matdjur och ska därför ha mycket muskelmassa.
De vanligaste felen: Fet, för liten i förhållande till åldern.
Diskvalificerande fel: Kraftigt över- eller underviktiga djur.

Huvud 15

Huvudet ska vara stort, kraftigt med utmärkande käkparti och brett med en välvd profil.
De vanligaste felen: Platt panna, smalt huvud, spetsig nos, för kort underkäke, för långt eller för litet huvud.
Diskvalificerande fel: Skelettdefekter och missbildningar.

Öron 10

Öronen ska vara stora och slokande. De ska vara vågrätt placerade långt ifrån varandra.
De vanligaste felen: Fel ansatta, veck, för små, flikar, för lätta/lyftande, mekaniska skador.
Diskvalificerande fel: Avsaknad av ytteröra.

Ögon 10

Ögonen ska vara stora, runda och klara. 
De vanligaste felen: Felformade, rinnande, små, ojämnt stora eller skador, hängande ögonlock, icke synlig fatty eye.
Diskvalificerande fel: Grava ögonskador/sjukdomar t.ex. katarakt, glaukom, ovanför ögonlocket synlig fatty eye och blindhet.

Kondition/presentation 20

Djuret ska vara välbyggt och ha muskulöst med fast hull utan att vara fet. Ett välskött, rent, lugnt, harmoniskt och välpresenterat djur ska ges full poäng.
De vanligaste felen: Långa klor, smutsig, kraftig fällning, sår, ärr, mager/överviktig, oren talgkörtel, skadade tänder, markerat nosstreck och missfärgad päls. Panikslagen eller paralyserad. 
Diskvalificerande fel: Avsaknad av klor, all sorts ohyra, dräktighet, sjukdom, vanskötsel, främmande ämnen i pälsen, avsaknad av tänder, aggressiv eller omöjlig att bedöma.

SUMMA 100

Cuy Buff/White
Cuy Lemon Agouti/cream