Specialsektioner

Inom SMF kan medlemmar bilda specialklubbar/sektioner.


RAS – Ras & Avelsmarsvin Sverige

RAS står för Ras & avelsmarsvin Sverige och är en specialsektion inom svenska marsvinsföreningen. RAS jobbar med frågor rörande rasmarsvin, avelsinformation och föreläsningar samt rasspecialutställningar som är exklusiva för medlemmar.

Facebook sida: FB sida – RAS – Ras & Avelsmarsvin Sverige
Facebook grupp: FB grupp – RAS – Ras & Avelsmarsvin Sverige
Plusgironr:  
Kontaktpersoner: • Hela styrelsen

Ordförande: Cecilia Gullberg


Sekreterare: Elin Karlsson


Kassör: Emma Sörensson


Revisor: Suzanna Rhodevi