Specialsektioner

Inom SMF kan medlemmar bilda specialklubbar/sektioner.


SMFs specialsektion RAS har lagts vilande

Då flera i RAS styrelse av olika anledningar behöver avsäga sig sina uppdrag och specialsektionen inte längre har en fulltalig styrelse har RAS nu lagts vilande i avvaktan på SMFs årsstämma 2023 där upplösande kan ske enligt SMFs stadgar.


PetS – Petsektion i Sverige

PetS är för tillfällat pauset!