Specialsektioner

Inom SMF kan medlemmar bilda specialklubbar/sektioner.


RAS – Ras & Avelsmarsvin Sverige

RAS står för Ras & avelsmarsvin Sverige och är en specialsektion inom svenska marsvinsföreningen. RAS jobbar med frågor rörande rasmarsvin, avelsinformation och föreläsningar samt rasspecialutställningar som är exklusiva för medlemmar.

Kallelse till årsmöte 2021
Dagordning
Bilaga 1, Bilaga 2, Bilaga 3, Bilaga 4


Facebook sida: FB sida – RAS – Ras & Avelsmarsvin Sverige
Facebook grupp: FB grupp – RAS – Ras & Avelsmarsvin Sverige
Plusgironr: 31 01 21-9
Kontaktpersoner: • Hela styrelsen


Stötta RAS i sin vidareutveckling genom att bli medlem. Som medlem i RAS får du delta på rasspecialutställningar, föreläsningar, seminarium och andra aktiviteter som vi anordnar.
Medlemskap kostar 100kr. Gör din inbetalning till RAS plusgiro: 31 01 21-9. Markera din inbetalning med Namn, adress, e-post och mobilnummer. Tillsammans utvecklar vi rasmarsvinen i Sverige.

Välkommen till RAS – Ras & avelsmarsvin Sverige!


Ordförande: Cecilia Gullberg


Sekreterare: Elin Karlsson


Kassör: Emma Sörensson


Revisor: Suzanna Rhodevi


PetS – Petsektion i Sverige

PetS står för Petsektion Sverige och är en specialsektion inom svenska marsvinsföreningen. PetS jobbar bl.a. med frågor rörande (pet)marsvin, skötsel och hållning samt föreläsningar, kurser och seminarier i dessa områden, petutställningar och mycket mer.
Medlemskap är gratis under 2021 och alla är välkomna att höra av sig till Jenny om man vill bli medlem (medlemskap i Svenska Marsvinsföreningen krävs).


Facebook sida: FB sida – PetS – Petsektion i Sverige
Facebook grupp: kommer inom kort
Plusgironr:
Kontaktpersoner: • Hela styrelsen

Ordförande: Jenny Dittgen


Sekreterare: Gisela Jansson

Kassör: Jennie Elfving

Revisor: Eva Harderup