Specialsektioner

Inom SMF kan medlemmar bilda specialklubbar/sektioner.


RAS – Ras & Avelsmarsvin Sverige

RAS står för Ras & avelsmarsvin Sverige och är en specialsektion inom svenska marsvinsföreningen. RAS jobbar med frågor rörande rasmarsvin, avelsinformation och föreläsningar samt rasspecialutställningar som är exklusiva för medlemmar.


Facebook sida: FB sida – RAS – Ras & Avelsmarsvin Sverige
Facebook grupp: FB grupp – RAS – Ras & Avelsmarsvin Sverige
Plusgironr: 31 01 21-9
Kontaktpersoner: • Hela styrelsen


Stötta RAS i sin vidareutveckling genom att bli medlem. Som medlem i RAS får du delta på rasspecialutställningar, föreläsningar, seminarium och andra aktiviteter som vi anordnar.
Medlemskap kostar 100kr. Gör din inbetalning till RAS plusgiro: 31 01 21-9. Markera din inbetalning med Namn, adress, e-post och mobilnummer. Tillsammans utvecklar vi rasmarsvinen i Sverige.

Välkommen till RAS – Ras & avelsmarsvin Sverige!


Ordförande: Fredrik Griberg
Fredrik Griberg Ordförande

Sekreterare: Lottie Lundgren


Kassör: Emma Sörensson


Revisor: Suzanna Rhodevi


PetS – Petsektion i Sverige

PetS står för Petsektion Sverige och är en specialsektion inom svenska marsvinsföreningen. PetS jobbar bl.a. med frågor rörande (pet)marsvin, skötsel och hållning samt föreläsningar, kurser och seminarier i dessa områden, petutställningar och mycket mer.
Medlemskap är gratis under 2021 och alla är välkomna att höra av sig till Jenny om man vill bli medlem (medlemskap i Svenska Marsvinsföreningen krävs).


Facebook sida: FB sida – PetS – Petsektion i Sverige
Facebook grupp: kommer inom kort
Plusgironr:
Kontaktpersoner: • Hela styrelsen

Ordförande: Jenny Dittgen


Sekreterare: Gisela Jansson

Kassör: Jennie Elfving

Revisor: Eva Harderup