Nonself

En nonself är ett flerfärgat, släthårigt, korthårigt marsvin. På utställning delas nonself upp i Tickade, Tecknade och Maskade. Till Tickade räknas agouti, argente, solid agouti, solid argente, tan, fox och otter. Till Tecknade räknas tvåfärgade, trefärgade, dalmatiner, roan, brindle, dutch, magpie och harlequin. Till Maskade räknas himalaya och california.

SMF:s standard för Nonself

En nonself är ett tecknat marsvin, och dess mest rastypiska attribut är just teckningen. Teckningen skall på en nonself av god kvalitet vara påfallande, ren och distinkt. Färgens intensitet och renhet är viktiga faktorer för att teckningen skall ges rättvisa. Teckningen är det mest rastypiska hos en nonself, och för att en nonself skall kunna anses vara av god kvalitet skall denna punkt hålla god kvalitet.

Kroppsform 15

Kroppen skall vara kort och kompakt med breda och höga skuldror. Nacken skall vara djurets högsta punkt. Djurets huvud skall vara kort och brett med välvd profil. Huvudet skall vara proportionerligt i förhållande till kroppen, minst 1/4 av marsvinet. Hos nonselfs accepteras mindre avvikelser främst på huvudets form. Djuret skall ha normal storlek i förhållande till ålder. En viss könsprägel är önskvärd gällande kroppsform.
De vanligaste felen: Huvud: platt panna, smalt huvud, spetsig nos, långt huvud eller för litet huvud. Kropp: Midja, kantighet, smala skuldror, omarkerad nacke, felaktig benställning, bred bakdel (s.k. päronform), överbyggd eller kraftigt sluttande bakdel. Avvikande storlek i förhållande till åldern. Väl utvecklade extra spenar.
Diskvalificerande fel: Skelettdefekter och missbildningar

Öron 10

Öronen skall vara stora, släta och slokande. De skall vara vågrätt placerade långt ifrån varandra. 
De vanligaste felen: Fel ansatta, veck, för små, flikar, för lätta/lyftande, mekaniska skador. 
Diskvalificerande fel: Avsaknad av ytteröra.

Ögon 10

Ögonen skall vara stora, runda och klara. 
De vanligaste felen: Felformade, rinnande, små, ojämnt stora eller skador, hängande ögonlock, icke synlig fattyeye 
Diskvalificerande fel: Grava ögonskador/sjukdomar t.ex. katarakt, glaukom, synlig fatty-eye, blindhet.

Pälskvalitet 10

Pälsen skall vara kort (ca 2 cm), slät, mjuk och glansig. 
De vanligaste felen: Grov, fet, oelastisk, ullig, vågig, tunn, för lång (över 4 cm), långa strån, torr, mjällig, kala fläckar, antydan till kjol. Kala fläckar mindre än 0,5 cm i diameter. 
Diskvalificerande fel: Åsar, ögonbryn, rosetter, polisonger, kjol, för lång päls (över 5 cm). Kala fläckar större än 0,5 cm i diameter.

Färg 15

Se respektive teckningsvariant samt vidare under de allmänna färgbeskrivningarna.

Teckning 30

Se respektive teckningsvariant.

Kondition/presentation 10

Djuret skall vara välbyggt och muskulöst med fast hull. Ett välskött, rent och välpresenterat djur skall ges full poäng. 
De vanligaste felen: Långa klor, smutsig, kraftig fällning, sår, ärr, mager/överviktig, oren talgkörtel, skadade tänder, markerat nosstreck och missfärgad päls. 
Diskvalificerande fel: Avsaknad av klor/extra klor, all sorts ohyra, dräktighet, sjukdom, vanskötsel, främmande ämnen i pälsen, avsaknad av tänder.

SUMMA 100

Nonself Black Fox
Nonself Chocoalate Dalmatiner
Nonself Golden Dutch
Nonself Silveragouti