Lokalavdelningarna

SMF är uppdelat i fyra lokalavdelningar. Uppdelningen är gjord på de två första siffrorna i postnumret. Utländska medlemmar tillhör inte någon lokalavdelning.


SMF Polar (2018)

Medlemsområde: Postnummer som börjar på 9.
Hemsida: polar.svenskamarsvinsforeningen.se
Plusgironr: 116 56 66-7
Kontaktperson: Hela styrelsen

Ordförande: Anna Neykova • annaneykova@yahoo.com
Sekreterare: Amanda Eskelind • allamandasmarsvin@gmail.com
Kassör: Johanna Groth • johanna_groth@hotmail.com
Ledamöter: Nina Bergström, Elisa Svento
Suppleant: Ina Andersson Lindblom
Petclass-ansvarig: Elisa Svento •


SMF Norrort (2018)

Medlemsområde: Postnummer som börjar på 10-19, 62 samt 74-89.
Plusgironr: 486 81 71-2
Kontaktperson: Elisabeth ”Ella” A Holmqvist • bettie_80@hotmail.com

Ordförande: Elisabeth ”Ella” A Holmqvist • bettie_80@hotmail.com
Vice ordförande: Mia Grundberg • mia.grundberg@gmail.com
Sekreterare: Catharina Hoppe • ia.hoppe@telia.com
Kassör: Mia Bring • maria@artisttorget.se
Ledamöter: Anna Jansson, Elionor Jåssis, Anette Mayer
Suppleant: Marita Venderlöf
Valberedning: Lena Tysk & Eivor Rönnholm
Petclass-ansvarig: Gisela Jansson • godisgrisen.gj@gmail.com


SMF Svealand (2018)

Medlemsområde: Postnummer som börjar på 58-61 samt 63-73.
Hemsida: www.facebook.com/SMF-Svealand-397961407042698
Plusgironr: 12 10 22-8
Kontaktperson: Fredrik Griberg• fredrik.griberg@hotmail.com

Ordförande: Fredrik Griberg• fredrik.griberg@hotmail.com
Vice ordförande: Jens Lindgren • malaxis@hotmail.com 
Sekreterare: Helena Romander • Helena.romander@me.com
Kassör: Lotta Ling • lotta@geishas.se 
Ledamöter: Carin Österlund, Rosa Sörsäter, Liza Björk
Suppleanter: Per Lundin, Carola Holm, Emma Sörensson
Valberedning: Carina Siverstedt, Cecilia Gullberg
Petclass-ansvarig: Carin Österlund • carin.osterlund93@gmail.com


SMF Sydväst (2018)

Medlemsområde: Postnummer som börjar på 20-57
Hemsida: https://smfsydvast.wixsite.com/smfsydvast
Plusgironr: 481 54 12-4
Kontaktperson: Anja Hamrin • duetten@hotmail.com

Ordförande: Anja Hamrin • duetten@hotmail.com
Vice ordförande: Emma Harderup • muffes2004@hotmail.com
Sekreterare: Marita Lycknio • wallis1971@gmail.com
Kassör: Mimmi Sidenmark • mimmi.s@live.se
Ledamöter: Cissi Lövkvist, Marie Holmström,Glenn Åkesson & Jenny Dittgen
Suppleanter: Sofie BoyströmIda Wikström & Cindy Örnå
Valberedning: Eva Harderup • 
Petclass-ansvarig: