Titlar

Titeln Champion

 • Djuret ska erövra tre certifikat för tre olika domare, för att uppnå titeln CHAMPION, förkortas Sch/SCH. Undantag är marsvin som innehar en championtitel i annat nordiskt land. De tilldelas titeln champion (Sch/SCH) genom att erövra ett certifikat (oavsett ålder eller svensk/utländsk domare) vid utställning i Sverige.
 • Endast ett av certifikaten som erövrats i åldersgruppen under 5 månader får tillgodoräknas för inteckning till ett championat.

Titeln Multi Champion

 • Marsvinet ska inneha titeln Champion.
 • Marsvinet ska erövra ytterligare tre cert varav ett måste vara vid åldern över 8 månader samt ytterligare två placeringar i BIS finalen för att uppnå titeln Multi Champion, förkortas MSCH/MSch.

Titeln Nordisk Champion

 • Marsvinet ska inneha titeln Champion i minst tre av de fyra nordiska länderna för att bli Nordisk Champion, förkortat NordCh.

Titeln GuldPet

 • Marsvinet ska erövra tre silverkort i petclass för tre olika domare för att uppnå titeln GULDPET, förkortas GP.
 • Endast ett av silverkort som erövrats i åldersgruppen under 5 månader får till godoräknas för inteckning till titeln Guldpet.

Titeln Multi GuldPet

 • Marsvinet ska inneha titeln GuldPet
 • Marsvinet ska erövra ytterligare tre silverkort i petclass varav ett måste vara vid åldern över 8 månader samt ytterligare två placeringar i Pet Class finalen för att uppnå titeln Multi GuldPet, förkortas MGP.

Titeln GuldPet Ungdom

 • Marsvinet ska erövra tre silverkort i Petclass Ungdom för tre olika domare för att uppnå titeln GULDPET Ungdom, förkortas GPU
 • Endast ett av silverkort som erövrats i åldersgruppen under 5 månader får till godoräknas för inteckning till titeln Guldpetungdom.

Titeln Multi GuldPet Ungdom

 • Marsvinet ska inneha titeln GuldPet Ungdom
 • Marsvinet ska erövra ytterligare tre silverkort i Petclass Ungdom varav ett måste vara vid åldern över 8 månader samt ytterligare två placeringar i Pet Class Ungdom finalen för att uppnå titeln Multi GuldPet Ungdom, förkortas MGPU.

Titeln Klippt långhårschampion

 • Marsvinet ska erövra tre cert i Klippt Långhår för tre olika domare för att uppnå titeln Klippt långhårschampion, förkortas KLCh.

Titeln Multi Klippt långhårschampion

 • Marsvinet ska inneha titeln Klippt långhårschampion
 • Marsvinet ska erövra ytterligare tre cert varav ett måste vara vid åldern över 8 månader samt ytterligare två placeringar i sektionsfinalen för att uppnå titeln Multi Klippt långhårschampion, förkortas MKLCh.

Titlar på Svenska Mästerskapen

Följande titlar kan endast tilldelas marsvin som ägs av person boende i Sverige.

 • BIR-vinnande djur på SM får kalla sig Svensk Vinnare och årtal, t.ex. SV-13 under förutsättning att djuret tilldelats certifikat.
 • BIRjr-vinnande djur på SM får kalla sig Svensk junior Vinnare och årtal, t.ex. SjrV-13 under förutsättning att djuret tilldelats certifikat.
 • BIS-vinnaren får kalla sig Svensk Mästare och årtal, t.ex. SM-13.
 • BISjr-vinnaren får kalla sig Svensk junior Mästare och årtal, t.ex. SjrM-13.
 • Bästa Pet vinnaren får kalla sig Pet Class Svensk Mästare och årtal, t.ex. PCSM-13.
 • Bästa Pet Ungdom vinnaren får kalla sig Pet Class Ungdom Svensk Mästare och årtal, t.ex. PCUSM-13.
 • Bästa Klippta Långhår 1 får kalla sig Svensk Klippt Långhår Mästare och årtal, t.ex. SklM-13.

Titlar på Nordiska Mästerskapen

Följande titlar kan endast tilldelas marsvin som ägs av person boende i något av de Nordiska länderna.

 • BIR-vinnande djur på NM får kalla sig Nordisk Vinnare och årtal, t.ex. NordV-13.
 • BIRjr-vinnande djur på NM får kalla sig Nordisk junior Vinnare och årtal, t.ex. NordjrV-13.
 • BIS-vinnaren får kalla sig Nordisk Mästare och årtal, t.ex. NordM-13.
 • BISjr-vinnaren får kalla sig Nordisk junior Mästare och årtal, t.ex. NordjrM-13.

”Årets” Utmärkelser med titlar

Följande utmärkelser grundar sig på marsvinets fem bästa resultat under kalenderåret.

 • De marsvin som samlar mest poäng i sin ras under året sammanlagt i junior- och/eller seniorsektionen tilldelas titeln BIR och årtal, t.ex. BIR-13.
 • De fem mest poängsamlande marsvinen totalt i junior och seniorsektionen tilldelas titeln Best of the Year och årtal, t.ex. BOY-13, 2BOY-13, 3BOY-13, 4BOY-13 och 5BOY-13.
 • De fem mest poängsamlande marsvinen i Petclass under året tilldelas titeln Pet of the Year och årtal, t.ex. PoY-13, 2PoY-13, 3PoY-13, 4PoY-13 och 5PoY-13.
 • De fem mest poängsamlande marsvinen i Petclass Ungdom under året tilldelas titeln Pet Ungdom of the Year och årtal, t.ex. PUoY-13, 2PUoY-13, 3PUoY-13, 4PUoY-13 och 5PUoY-13.