Ögonfärg

Färgbeskrivningar Ögonfärg

PINK EYED: Detta är den rödögda varianten av ögonfärg. Färgen skall vara ljust röd med en tunn mörk cirkel i den yttersta kanten innanför ögonvitan.

Pink Eyed

RUBY EYED: Detta är den rubinögda varianten av ögon färg. Färgen kan variera från ganska ljust röda ögon till djupt rubinfärgade, nästan mörka. Ögonfärgen klassas som dark-eyed i utställningssammanhang.

Ruby Eyed
Ruby Eyed

DARK EYED: Detta är den mörkögda varianten av ögonfärg. Färgen är svart eller nästintill blåsvart.

Dark Eyed